Pozvánka na seminář „Připravujeme výzvy MAS Brdy – principy financování“

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ SCLLD s tématem:

„Připravujeme výzvy MAS Brdy – principy financování“

Dne 25. 4. 2017 od 17:00hod v  ZŠ Jince, Slavíkova 26 262 23 Jince

GPS: 49.7844400N, 13.9812439E

PROGRAM SEMINÁŘE:

  1. Úvod
  2. Připravujeme otevření tří výzev pro předkládání projektů – aktuální zprávy
  3. Informace ze školení – vyhlašování výzev, hodnocení projektů
  4. Principy financování: složky MAS Brdy, organizace – příklady dobré praxe
  5. se zaměřením na principy tvorby rozpočtu – hlavní a doplňková činnost
  6. Jednací řády povinných orgánů MAS Brdy – prezentace návrhů
  7. Diskuse
  8. Závěr

V rámci realizace projektu SCLLD MAS Brdy

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001624

Ke stažení Pozvánka seminář SCLLD