Sběr papíru

Sběr papíru se proběhne od 7. 5. – 11. 5. 2018. Sběrné místo je hlavní vchod ve škole.