Sbírka na pomoc občanu postiženého požárem rodinného domu

Na dobu od 1.ledna 2019 do 30. června 2019 vyhlásil obecní úřad Obecnice veřejnou sbírku na pomoc občanovi postiženého požárem rodinného domu. Příspěvky bylo možno vkládat na zvláštní účet zřízený u KB Příbram a nebo v hotovosti do pokladničky na OÚ Obecnice.

Celková částka vybraná na pomoc občanovi je ve výši 51.029,- Kč.