Uzavírka silnice přes Oseč

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s výstavbou tlakové kanalizace a vodovodu v Oseči, dojde k uzavírce komunikace vedoucí přes Oseč.

S touto uzavírkou dojde k omezení autobusové a nákladní dopravy, kdy autobusy a částečně nákladní auta nebudou moci jezdit přes Oseč. Jejich objízdná trasa povede z Nového Podlesí okolo komína směrem na Lhotu a opačně. Proto, abychom zabezpečili dopravní obslužnost Oseče i po dobu této uzavírky, svoláváme setkání obyvatel Oseče a přilehlé části Obecnice se zástupci dodavatelské firmy ŠINDLER a Obecního úřadu Obecnice, které proběhne 6. 3. 2015 od 19 hodin v sále Staročeské hospody v Obecnici.

Žádáme vás tímto o účast na setkání, kde bude projednán způsob zajištění dopravy po dobu uzavírky. V případě, že se nebudete moci setkání zúčastnit, bude možné vznést připomínku či dotaz  do 6. 3. 2015 na OÚ Obecnici osobně, telefonicky na čísle 724180549 nebo na e-mailu ou.obecnice@volny.cz.