Zahájení adventu v Obecnici – 29. 11. 2015

Zveme Vás na zahájení adventu v Obecnici v neděli 29. 11. 2015 od 17 hodin na návsi u vánočního stromu.

PROGRAM:

Rozsvícení vánočního stromu, prodej vánočních svícnů apod., vánoční hra Narození Krista v podání Divadelního spolku Skalka. Na závěr přesun na hřiště a vypouštění balonků štěstí.

 Zahájení adventu 2015