Zprávy z Obecního úřadu Obecnice

Zprávy z Obecního úřadu Obecnice

OÚ Obecnice i nadále po dobu nouzového stavu nabízí seniorům nad 70 let věku, kterým není doporučeno vycházet mimo svá obydlí, některé služby.

Jedná se o nákupy potravin a léků. Tuto službu si lze objednat na tel. čísle 318614056 nebo 724180549. Možno též objednat prostřednictví e-mailu na ou@obecnice.cz nebo obec@obecnice.cz.

Dále je možnost si na tel. čísle 775557156 objednat oběd ve školní jídelně s dovozem domů.

Knihovna v Obecnici nabízí možnost výpůjčky knih s dodáním až domu. Dále je nabízena možnost venčení psů. Tyto dvě služby objednávejte na tel. čísle 722724881 p. Hemrová – knihovnice.

Na OÚ jsou také k dispozici látkové roušky.

Informace o úředních hodinách na OÚ Obecnice:

Na základě usnesení vlády ČR jsou na OÚ stanoveny úřední dny pouze v pondělí a ve středu vždy od 14 do 17 hodin a to pouze pro naléhavé potřeby. Není v tuto dobu možno platit poplatky či vyřizovat jiné odkladné záležitosti. S případnými dotazy se na OÚ obracejte pouze telefonicky na tel. číslech 318614056 a 724180549 nebo e-mailem na adrese ou@obecnice.cz a obec@obecnice.cz.

                                                                                                                             J. Karas