Zvýšení bezpečnosti chodců

Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Obecnice.

 

V rámci zvýšení bezpečnosti chodců v obci rozhodlo zastupitelstvo obce o vypracování projektu a následné podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu v aktivitě

„ Bezpečnost dopravy“. Projekt řeší výstavbu chodníku a to od obecního úřadu směrem na hřbitov a dále pak  ke křižovatce u kostela. Řeší též úpravu křižovatky a autobusových zastávek tak , aby vše odpovídalo požadavkům  pro bezpečný pohyb chodců v dané lokalitě a zejména  s ohledem na děti, které navštěvují mateřskou a základní školu v Obecnici.

J.Karas