Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas.

Zastupitelstvo obce rozhodlo, v rámci větší informovanosti občanů o dění v obci, na svém zasedání o pořízení mobilního rozhlasu. Není to klasický pouliční rozhlas, ale občané jsou informováni pomocí mobilní aplikace. Informace budou občanům předávány prostřednictvím SMS, e-mailem popřípadě hlasovými zprávami na mobilní telefon. Tato služba zaručuje, že se informace dostane do všech domácností (samozřejmě pouze do té, která se do aplikace přihlásí). Co je pro to nutné udělat. Každý, kdo bude chtít tyto informace dostávat, se musí do systému zaregistrovat. Toto je možno udělat prostřednictvím webové aplikace, jejíž název je na přiloženém letáku. Po vložení požadovaných údajů, Vám na mobilní telefon přijde registrační kód, který zadáte do příslušného okénka a tím okamžikem budete zaregistrováni. Druhou možností je vyplnit přiložený jednoduchý dotazník a ten odevzdat, spolu s podepsaným prohlášením o ochraně osobních údajů, na obecní úřad. Přihlášení do systému za Vás provedeme sami. Oba dva způsoby registrace jsou pro občany zdarma. Při registraci se vyplňuje jméno a příjmení, bydliště, datum narození, a pokud máte e-mail tak i tento. Dále je nutno zvolit skupiny informací. V tuto chvíli máme 5 skupin a vy si můžete vybrat, jaké informace chcete dostávat. Pokud chcete dostávat informace pouze některé tak zaškrtnete příslušnou skupinu. Pokud chcete všechny tak zaškrtnete všechny. V každém případě je skupina „krizové informace“ povinná a ty budou přicházet všem zaregistrovaným (sem patří např. hlášení o povodni, požáru, větru apod.)

Vzhledem k tomu, že rozesílání SMS zpráv je pro obecní úřad zpoplatněno, žádáme občany, aby z každé rodiny byl do systému zaregistrován pouze jeden mobilní telefon. V případě e-mailů je tato služba zdarma a proto tady není nutné omezovat počet e-mailových adres.

Věřím, že tato služba přispěje k dalšímu zkvalitnění ale i k větší bezpečnosti života v Obecnici a v Oseči. Záměrně zde zmiňuji bezpečnost, protože jak jsem napsal již výše, pomocí této aplikace budou občané nejenom informování o dění v obci, ale hlavně varováni před možným nebezpečím (vítr, požár, povodeň apod.)

V případě jakéhokoli dotazu se neváhejte obrátit na tel. 318 614 056 nebo 724 180 549.

Ke stažení: registrační leták