Prohlášení o přístupnosti

Obec Obecnice se zavazuje k zpřístupnění své internetové prezentace v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou prezentaci www.obecnice.cz.

Stav souladu

Internetová prezentace www.obecnice.cz je plně v souladu s metodickým pokynem k zákonu č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 6. 9. 2019

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte na adresu webmaster@obecnice.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost ohledně přístupnosti prosím kontaktujte obecní úřad Obecnice, na některém z uvedených kontaktů.