Úřední deska

Datum vyvěšení Dokument
29. 11. 2021 Pozvánka na zastupitelstvo dne 6. 12. 2021
24. 11. 2021 Svazek obcí Podbrdského regionu – Návrh střednědobého výhledu a Návrh rozpočtu 2022
10. 11. 2021 Veřejná vyhláška – oprava povrchu silnic č. III/1185 a III/11811 v obci Obecnice
13. 9. 2021 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1. 8. 2021

Archiv dokumentů vyvěšených na úřední desce