Úřední deska

Datum vyvěšení Dokument
24. 11. 2023 Svazek obcí Podbrdského regionu – návrh rozpočtu 2024
20. 11. 2023 Opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu
20. 11. 2023 Pozvánka na zasedání OZ dne 27. 11. 2023
14. 11. 2023 Oznámení zveřejnění – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2025-2026
14. 11. 2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2025-2026
14. 11. 2023 Oznámení o zveřejnění – návrh rozpočtu r. 2024
14. 11. 2023 Návrh rozpočtu r. 2024
14. 11. 2023 Oznámení zveřejnění rozpočtového opatření č. 082023
14. 11. 2023 Rozpočtové opatření č. 082023
1. 9. 2023 Nedostatečně identifikovatelní vlastníci 2023
15. 5. 2023 Oznámení zveřejnění – ZÚ Obce za rok 2022
15. 5. 2023 Závěrečný účet obce Obecnice za rok 2022
28. 3. 2023 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022
22. 2. 2023 Neznámí vlastníci pozemků k 1. 2. 2023
15. 2. 2023 Zápis ZO ze dne 30. 1. 2023
19. 1. 2023 Rozpočet obce na rok 2023
19. 1. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2025
19. 1. 2023 Aktualizace střednědobého výhledu na rok 2023
6. 1. 2023 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouva – Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Příbram
31. 12. 2022 Návrh vyhlášení NPP Jordán
5. 12. 2022 Návrh Střednědobého výhledu 2024-2025
5. 12. 2022 Návrh aktualizace výhledu 2023
5. 12. 2022 Návrh rozpočtu 2023
24. 9. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Obecnice
31. 8. 2022 Neznámí vlastníci pozemků k 1. 8. 2022
2. 5. 2022 Veřejná vyhláška – Doručení návrhu 3. aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje
10. 2. 2022 Časový plán obce – zlepšování kvality ovzduší

Archiv dokumentů vyvěšených na úřední desce