Úřední deska

Datum vyvěšení Dokument
5. 10. 2017 Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu České republiky
22. 9. 2017 Zápis zastupitelstva č. 42017 ze dne 11. 9. 2017
22. 9. 2017 Zápis zastupitelstva č. 32017 ze dne 12. 6. 2017
21. 9. 2017 Volby do PS – Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
20. 9. 2017 Výzva k podání nabídek – Pořízení traktoru pro komunální potřebu obce Obecnice
17. 9. 2017 Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy
4. 9. 2017 Volby o poslanecké sněmovny
3. 9. 2017 Pozvánka na zastupitelstvo 11. 9. 2017
14. 8. 2017 MÚ Hořovice – Oznámení o projednávání zadání územního plánu
8. 8. 2017 Upozornění – Pyrotechnická očista Brd
4. 8. 2017 Veřejná vyhláška – nepřístupné části Brd
2. 8. 2017 Žádost o zveřejnění pozemků k pronájmu
1. 8. 2017 Návrh zadání ÚP Obecnice
9. 7. 2017 Závěrečný účet obce rok 2016
23. 6. 2017 Územní plán
15. 6. 2017 DSO Příbram – Informace dle zákona č. 250/2000 Sb.
14. 6. 2017 Záměr prodeje pozemku
9. 6. 2017 Výroční zpráva podle § 18 zák. č. 106/1999 za rok 2016
2. 6. 2017 Pozvánka na zastupitelstvo dne 12. 6. 2017
29. 5. 2017 DSO ORP Příbram – Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření, Závěrečný účet za rok 2016
22. 5. 2017 Návrh závěrečného účtu obce za r. 2016
16. 5. 2017 Výzva k podání nabídek – „Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Obecnice“
9. 5. 2017 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
27. 4. 2017 Finanční úřad – Veřejná vyhláška
24. 4. 2017 Zápis zastupitelstva č. 22017 ze dne 10. 4. 2017
24. 4. 2017 Záměr prodeje pozemku
21. 4. 2017 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
7. 4. 2017 Informace Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
3. 4. 2017 Pozvánka na zastupitelstvo 10. 4. 2017
24. 3. 2017 Závěrečný účet Svazku obcí za rok 2016
28. 2. 2017 Zápis zastupitelstva č. 12017 ze dne 20. 2. 2017
23. 2. 2017 Katastr nemovitostí – neznámí vlastníci nemovitostí
23. 2. 2017 Záměr prodeje pozemku
17. 2. 2017 MŽP – Veřejná vyhláška
17. 2. 2017 Opatření obecné povahy
13. 2. 2017 Pozvánka na zastupitelstvo 20. 2. 2017
8. 2. 2017 Dražební vyhláška – p. Alexandr Horvát
10. 1. 2017 Veřejná vyhláška – pořízení ÚP obce Obecnice
19. 12. 2016 Usnesení zastupitelstva č. 72016 ze dne 30. 11. 2016
7. 12. 2016 Záměr prodeje pozemku
7. 12. 2016 Strategický plán obce Obecnice
14. 11. 2016 Návrh rozpočtu na rok 2017
14. 11. 2016 Návrh rozpočtového výhledu 2018-2020
4. 11. 2016 Výzva k podání nabídek na výběrové – Zpracování územní plánu Obecnice
4. 11. 2016 Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí 2017
2. 11. 2016 Záměr prodeje a směny pozemku
20. 9. 2016 Pasport komunikací rozhodnutí
13. 7. 2016 Stavební povolení na chodník
18. 7. 2014 Neznámí vlastníci v katastru nemovitosti – seznam aktualizovaný k 1. 7. 2014

Archiv dokumentů vyvěšených na úřední desce