Úřední deska

Datum vyvěšení Dokument
23. 6. 2017 Územní plán
15. 6. 2017 DSO Příbram – Informace dle zákona č. 250/2000 Sb.
14. 6. 2017 Záměr prodeje pozemku
9. 6. 2017 Výroční zpráva podle § 18 zák. č. 106/1999 za rok 2016
2. 6. 2017 Pozvánka na zastupitelstvo dne 12. 6. 2017
29. 5. 2017 DSO ORP Příbram – Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření, Závěrečný účet za rok 2016
22. 5. 2017 Návrh závěrečného účtu obce za r. 2016
16. 5. 2017 Výzva k podání nabídek – „Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Obecnice“
9. 5. 2017 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
27. 4. 2017 Finanční úřad – Veřejná vyhláška
24. 4. 2017 Usnesení zastupitelstva č. 22017 ze dne 10. 4. 2017
24. 4. 2017 Záměr prodeje pozemku
21. 4. 2017 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
20. 4. 2017 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
7. 4. 2017 Informace Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
3. 4. 2017 Pozvánka na zastupitelstvo 10. 4. 2017
24. 3. 2017 Závěrečný účet Svazku obcí za rok 2016
28. 2. 2017 Usnesení zastupitelstva č. 12017 ze dne 20. 2. 2017
23. 2. 2017 Katastr nemovitostí – neznámí vlastníci nemovitostí
23. 2. 2017 Záměr prodeje pozemku
17. 2. 2017 MŽP – Veřejná vyhláška
17. 2. 2017 Opatření obecné povahy
13. 2. 2017 Pozvánka na zastupitelstvo 20. 2. 2017
8. 2. 2017 Dražební vyhláška – p. Alexandr Horvát
10. 1. 2017 Veřejná vyhláška – pořízení ÚP obce Obecnice
19. 12. 2016 Usnesení zastupitelstva č. 72016 ze dne 30. 11. 2016
7. 12. 2016 Záměr prodeje pozemku
7. 12. 2016 Strategický plán obce Obecnice
21. 11. 2016 Pozvánka na zastupitelstvo 30. 11. 2016
14. 11. 2016 Návrh rozpočtu na rok 2017
14. 11. 2016 Usnesení zastupitelstva č. 62016 ze dne 31. 10. 2016
14. 11. 2016 Návrh rozpočtového výhledu 2018-2020
4. 11. 2016 Výzva k podání nabídek na výběrové – Zpracování územní plánu Obecnice
4. 11. 2016 Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí 2017
2. 11. 2016 Záměr prodeje a směny pozemku
1. 11. 2016 Usnesení zastupitelstva č. 52016 ze dne 26. 9. 2016
24. 10. 2016 Pozvánka na zastupitelstvo 31. 10. 2016
19. 10. 2016 Ministerstvo životního prostředí – Veřejná vyhláška
11. 10. 2016 Volby do zastupitelstva Středočeského Kraje – Výsledky hlasování za územní celek Obecnice
27. 9. 2016 Upozornění voličům
21. 9. 2016 Oznámení o době a místě konání voleb
20. 9. 2016 Pasport komunikací rozhodnutí
19. 9. 2016 Pozvánka na zastupitelstvo 26. 9. 2016
16. 9. 2016 Agenda nedostatečně zapsaných osob
15. 9. 2016 Usnesení zastupitelstva č. 42016 ze dne 12. 9. 2016
8. 9. 2016 Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu – Zpracování ÚP Obecnice
8. 9. 2016 ČEZ – upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
5. 9. 2016 Pozvánka na zastupitelstvo 12. 9. 2016
19. 7. 2016 Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Obecnice v Brdech
13. 7. 2016 Stavební povolení na chodník
22. 6. 2016 Usnesení zastupitelstva č. 32016 ze dne 20. 6. 2016
13. 6. 2016 Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy
16. 5. 2016 Oznámení o zahájení stavebního řízení – zvýšení bezpečnosti chodců
18. 7. 2014 Neznámí vlastníci v katastru nemovitosti – seznam aktualizovaný k 1. 7. 2014

Archiv dokumentů vyvěšených na úřední desce