Úřední deska

Datum vyvěšení Dokument
8. 10. 2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva
5. 10. 2018 Seznam plánovaných odstávek el. energie
20. 9. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb
18. 9. 2018 Obecnice – Informace o zpracování osobních údajů
13. 9. 2018 Výzva k podání nabídek
31. 8. 2018 Pozvánka na zastupitelstvo 10. 9. 2018
31. 8. 2018 Veřejná vyhláška – projednávání zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
30. 8. 2018 Nedostatečně identifikovatelní vlastníci – katastr nemovitostí
30. 8. 2018 Nařízení Středočeského kraje – stanovení maximální ceny jízdného
15. 8. 2018 Volby do zastupitelstva obce – Informace o počtu a sídle volebních okrsků
10. 8. 2018 Vystavení návrhu ÚP Obecnice a vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území
26. 7. 2018 Úřední záznam o zveřejnění nálezu věci
26. 7. 2018 DSO ORP Příbram – Informace dle zákona č. 250/2000 Sb
12. 7. 2018 Volby 2018 – potřebné počty podpisů
22. 6. 2018 Dražební vyhláška
19. 6. 2018 Volby do obecního zastupitelstva v roce 2018
14. 6. 2018 Svazek obcí podbrdského reg. – oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu 2017
12. 6. 2018 Záměr prodeje pozemku
6. 6. 2018 Územní rozhodnutí
4. 6. 2018 Pozvánka na zastupitelstvo 11. 6. 2018
31. 5. 2018 Žádost Krajského soudu o spolupráci
29. 5. 2018 Závěrečný účet – DSO ORP Příbram
28. 5. 2018 Dražební vyhláška – Obecnice čp. 28
22. 5. 2018 Řád ohlašovny požáru Obce Obecnice 2018
22. 5. 2018 Požární řád Obce Obecnice
14. 5. 2018 Závěrečný účet 2017 – Svazek Podbrdského regionu
30. 4. 2018 Zápis zastupitelstva č. 012018 ze dne 12. 3. 2018
30. 4. 2018 Prodej části pozemku č. 60/21 v k. ú. Obecnice
30. 4. 2018 Prodej pozemku č 258/1 v k. ú. Obecnice
30. 4. 2018 Záměr prodeje pozemku
27. 4. 2018 Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí
17. 4. 2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2017 – Obecnice
17. 4. 2018 Květen 2018 – Střelby v posádkovém cvičišti Jince
14. 4. 2018 Pozvánka na zastupitelstvo dne 23. 4. 2018
12. 4. 2018 Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí 2018
27. 3. 2018 Výzva k podání nabídek – ,,Vybudování Centra zájmového a celoživotního vzdělávání venkovského regionu Brdy“
16. 3. 2018 Duben 2018 – Střelby v posádkovém cvičišti Jince
14. 3. 2018 Záměr prodeje pozemků
12. 3. 2018 Odstávka dodávky el. energie
27. 2. 2018 Pozvánka na zastupitelstvo 12. 3. 2018
26. 2. 2018 Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2017
19. 2. 2018 Odstávka dodávky elektrické energie
2. 2. 2018 Svazek obcí Podbrdského regionu – Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3
26. 1. 2018 Odstávka dodávky elektrické energie
25. 1. 2018 Oznámení zahájení územního řízení
15. 1. 2018 Únor 2018 – Střelby v posádkovém cvičišti Jince
15. 1. 2018 Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta
3. 1. 2018 Záměr prodeje pozemku v k. ú. Oseč
28. 12. 2017 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
14. 12. 2017 Volba prezidenta ČR – oznámení o svolání prvního zasedání okr.volební komise
12. 12. 2017 Pozvánka na zastupitelstvo 20. 12. 2017
4. 12. 2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 – 2021
4. 12. 2017 Návrh rozpočtu na rok 2018
30. 11. 2017 Zápis zastupitelstva č. 52017 ze dne 6. 11. 2017
30. 11. 2017 Rozpočtový výhled Svazku obcí 2019
27. 11. 2017 Volba prezidenta ČR – informace o počtu a sídle volebních okrsků
27. 11. 2017 Návrh rozpočtu Masarykovy základní školy a mateřské školy Obecnice
22. 11. 2017 Návrh rozpočtu Svazku obcí Podbrdského regionu r. 2018
9. 11. 2017 Záměr pronájmu pozemků v k.ú Obecnice a Oseč za účelem zemědělské výroby
9. 11. 2017 Návrh rozpočtu DSO ORP Příbram na rok 2018
8. 11. 2017 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy
7. 11. 2017 Výzva k podání nabídek – Svoz odpadu v obci Obecnice
28. 10. 2017 Pozvánka na zastupitelstvo 6. 11. 2017
26. 10. 2017 Informace pro pacienty Mudr. Marcely Müllerové – ukončení lékařské praxe
26. 10. 2017 Nabídka pozemku k pronájmu k. ú. Oseč
5. 10. 2017 Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu České republiky
22. 9. 2017 Zápis zastupitelstva č. 42017 ze dne 11. 9. 2017
22. 9. 2017 Zápis zastupitelstva č. 32017 ze dne 12. 6. 2017
21. 9. 2017 Volby do PS – Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
20. 9. 2017 Výzva k podání nabídek – Pořízení traktoru pro komunální potřebu obce Obecnice
17. 9. 2017 Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy
4. 9. 2017 Volby o poslanecké sněmovny
3. 9. 2017 Pozvánka na zastupitelstvo 11. 9. 2017
14. 8. 2017 MÚ Hořovice – Oznámení o projednávání zadání územního plánu
8. 8. 2017 Upozornění – Pyrotechnická očista Brd
4. 8. 2017 Veřejná vyhláška – nepřístupné části Brd
2. 8. 2017 Žádost o zveřejnění pozemků k pronájmu
1. 8. 2017 Návrh zadání ÚP Obecnice
9. 7. 2017 Závěrečný účet obce rok 2016
23. 6. 2017 Územní plán
15. 6. 2017 DSO Příbram – Informace dle zákona č. 250/2000 Sb.
14. 6. 2017 Záměr prodeje pozemku
9. 6. 2017 Výroční zpráva podle § 18 zák. č. 106/1999 za rok 2016
2. 6. 2017 Pozvánka na zastupitelstvo dne 12. 6. 2017
29. 5. 2017 DSO ORP Příbram – Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření, Závěrečný účet za rok 2016
22. 5. 2017 Návrh závěrečného účtu obce za r. 2016
16. 5. 2017 Výzva k podání nabídek – „Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Obecnice“
9. 5. 2017 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
27. 4. 2017 Finanční úřad – Veřejná vyhláška
24. 4. 2017 Zápis zastupitelstva č. 22017 ze dne 10. 4. 2017
24. 4. 2017 Záměr prodeje pozemku
21. 4. 2017 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
7. 4. 2017 Informace Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
3. 4. 2017 Pozvánka na zastupitelstvo 10. 4. 2017
24. 3. 2017 Závěrečný účet Svazku obcí za rok 2016
28. 2. 2017 Zápis zastupitelstva č. 12017 ze dne 20. 2. 2017
23. 2. 2017 Katastr nemovitostí – neznámí vlastníci nemovitostí
23. 2. 2017 Záměr prodeje pozemku
17. 2. 2017 MŽP – Veřejná vyhláška
17. 2. 2017 Opatření obecné povahy
13. 2. 2017 Pozvánka na zastupitelstvo 20. 2. 2017
8. 2. 2017 Dražební vyhláška – p. Alexandr Horvát
10. 1. 2017 Veřejná vyhláška – pořízení ÚP obce Obecnice
19. 12. 2016 Usnesení zastupitelstva č. 72016 ze dne 30. 11. 2016
7. 12. 2016 Záměr prodeje pozemku
7. 12. 2016 Strategický plán obce Obecnice
14. 11. 2016 Návrh rozpočtu na rok 2017
14. 11. 2016 Návrh rozpočtového výhledu 2018-2020
4. 11. 2016 Výzva k podání nabídek na výběrové – Zpracování územní plánu Obecnice
4. 11. 2016 Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí 2017
2. 11. 2016 Záměr prodeje a směny pozemku
20. 9. 2016 Pasport komunikací rozhodnutí
13. 7. 2016 Stavební povolení na chodník
18. 7. 2014 Neznámí vlastníci v katastru nemovitosti – seznam aktualizovaný k 1. 7. 2014

Archiv dokumentů vyvěšených na úřední desce