Úřední deska

Datum vyvěšení Dokument
23. 5. 2024 Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu (Obecnice – Lhota u Příbramě)
22. 5. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
15. 5. 2024 Záměr prodeje pozemku
10. 5. 2024 Volby do Evropského parlamentu – svolání okrskové komise
30. 4. 2024 Vyhláška FÚ – daň z nemovitých věcí
29. 4. 2024 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU – 7. a 8. června 2024 Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024
26. 4. 2024 Návrh závěrečného účtu za rok 2023
23. 4. 2024 Oznámení o počtu volebních okrsků
15. 3. 2024 Oznámení o revizi údajů KN
7. 2. 2024 Informace o potvrzení ohniska ptačí chřipky v k. ú. Zaječov
14. 11. 2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2025-2026
14. 11. 2023 Návrh rozpočtu r. 2024
15. 5. 2023 Oznámení zveřejnění – ZÚ Obce za rok 2022
15. 5. 2023 Závěrečný účet obce Obecnice za rok 2022
28. 3. 2023 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022
22. 2. 2023 Neznámí vlastníci pozemků k 1. 2. 2023
15. 2. 2023 Zápis ZO ze dne 30. 1. 2023
19. 1. 2023 Rozpočet obce na rok 2023
19. 1. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2025
19. 1. 2023 Aktualizace střednědobého výhledu na rok 2023
6. 1. 2023 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouva – Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Příbram
31. 12. 2022 Návrh vyhlášení NPP Jordán
24. 9. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Obecnice
10. 2. 2022 Časový plán obce – zlepšování kvality ovzduší

Archiv dokumentů vyvěšených na úřední desce