Úřední deska

Datum vyvěšení Dokument
29. 5. 2023 Oznámení veřejnou vyhláškou – Stanovení přechodné úpravy provozu pro stavbu Obecnice, k NN od PB 3188
24. 5. 2023 Návrh závěrečného účtu DSO Podbrdský region
24. 5. 2023 Odstávka el.energie 14. 6. 2023
13. 4. 2023 Přihláška zájemce o uzavření pracovní smlouvy
13. 4. 2023 Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy
28. 3. 2023 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022
22. 2. 2023 Neznámí vlastníci pozemků k 1. 2. 2023
15. 2. 2023 Zápis ZO ze dne 30. 1. 2023
19. 1. 2023 Rozpočet obce na rok 2023
19. 1. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2025
19. 1. 2023 Aktualizace střednědobého výhledu na rok 2023
6. 1. 2023 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouva – Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Příbram
31. 12. 2022 Návrh vyhlášení NPP Jordán
5. 12. 2022 Návrh Střednědobého výhledu 2024-2025
5. 12. 2022 Návrh aktualizace výhledu 2023
5. 12. 2022 Návrh rozpočtu 2023
24. 9. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Obecnice
31. 8. 2022 Neznámí vlastníci pozemků k 1. 8. 2022
2. 5. 2022 Veřejná vyhláška – Doručení návrhu 3. aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje
10. 2. 2022 Časový plán obce – zlepšování kvality ovzduší

Archiv dokumentů vyvěšených na úřední desce