Úřední deska

Datum vyvěšení Dokument
15. 9. 2021 Ministerstvo zemědělství – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
14. 9. 2021 Pozvánka na zastupitelstvo dne 21. 9. 2021
13. 9. 2021 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1. 8. 2021
9. 9. 2021 Pozvánka na školení okrskových volebních komisí
8. 9. 2021 Zasedání okrskové volební komise
23. 8. 2021 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Archiv dokumentů vyvěšených na úřední desce