Sbor dobrovolných hasičů

V současnosti má SDH Obecnice 46 členů (z toho 10 žen), v jednotce je 15 mužů..SDH sídlí v budově hasičské zbrojnice, kterou má bezplatném užívání od obecního úřadu. Členové se pravidelně scházejí jednou ročně na valné hromadě, kde jsou projednávány připravované, kde se seznamují s hospodařením.

Sbor pomáhá v obci zajišťovat různé akce a na vyžádání i různou pomoc pro obecní úřad i občany. Jednou ročně pořádají hasičský ples, ukázky činnosti Integrovaného záchranného systému, vojenské policie a pyrotechniků. Dalšími akcemi spolupracujeme s Mateřskou školu a Masarykovo základní školou v Obecnici. Fyzickou kondici zvyšujeme sportováním.