Rada obce

Petr Zima
Petr Zima
místostarosta
Josef Karas
Josef Karas
starosta
Jiří Oktábec
Jiří Oktábec
místostarosta
Bohumil Svoboda
Bohumil Svoboda
člen RO
Jan Urbánek
Jan Urbánek
člen RO

Ostatní členové zastupitelstva obce

Tomáš Šilhan
Tomáš Šilhan
Anna Petráňová
Anna Petráňová
Lukáš Doležal
Lukáš Doležal
Štefan Niedel
Štefan Niedel
Dita Paboučková
Dita Paboučková
Miroslav Srch
Miroslav Srch
Naděžda Soukupová
Naděžda Soukupová
Martin Sirotek
Martin Sirotek
Václav Vohradský
Václav Vohradský
Markéta Švehlová
Markéta Švehlová