Diskuse

Váš dotaz


*

Vaše dotazy

1 2 3 4
 • Pavla
  27. 6. 2018 20:50

  Dobrý den, po přečtení článku ve zpravodaji o povodni uvádíte, že budete řešit zvýšení průtočnosti mostu v Nových Chalupách a koryta na Německých.
  Uvědomujete si, že most u Krumphanzlů má taktéž malou průtočnost jako most v Nových Chalupách a o tomto mostu není v článku žádná zmínka!!!
  To nás tu chcete utopit!?????
  Děkuji za odpověď Michalová

  • Josef Karas
   28. 6. 2018 13:58

   Dobrý den paní Michalová,
   tyto mosty jsou ve Zpravodaji uváděny hlavně proto, že byly při poslední povodni poškozeny(zejména podemletím), a dále, že jsou jednou z hlavních příčin problémů v Obecnici při těchto bleskových záplavách. Ve Vaší oblasti to byl právě most u Říhů jednou z příčin zaplavení zahrad a rodinných domů. Most byl ucpán kamením, klacky a pařezy z lesa a voda, která začala přes most přetékat, spolu s vodou, která přitekla po komunikaci od Oseče, zaplavila tuto část obce. Obec na tocích nic nestaví, ale snaží se spolu se správcem toku Povodím Vltavy odstraňovat z koryta potoka překážky, které jsou jednou z příčin bleskových záplav a ničí soukromý i veřejný majetek.

   Pokud máte ještě nějaké dotazy k likvidaci následků povodně, rád Vám je zodpovím osobně či po telefonu

   Josef Karas
   Starosta obce Obecnice
   Tel. +420724180549

   • Pavla
    28. 6. 2018 19:46

    Dobrý večer, pane Karas,
    most u Říhů je problémový to víme již z předešlých let, kdy jsme byli již 3x vytopeni. To chápu, že se tyto porušené mosty musí opravit.
    Jde mi hlavně o to, pokud zvýšíte průtočnost mostu u Říhů tak most u Krumphanzlů, který byl při každých povodních až po hranu naplněn, nemůže pojmout větší množství vody.
    Tudíž my a ostatní sousedé pod mostem u Krumphanzlů a vznikající vrakoviště za truhlárnou budou totálně pod vodou.
    S pozdravem
    Michalová

    • Josef Karas
     29. 6. 2018 13:08

     Dobrý den,

     Již v předešlé odpovědi jsem psal, že obec odstraňuje ve spolupráci s Povodím Vltavy překážky z koryt potoků, které Obecnicí protékají a upravuje jejich břehy. Dojede i na tyto mosty. To znamená nejenom na most u Krumphanzlů.

     Není to ale vždy tak jednoduché, neboť narážíme na skutečnost, že potok v Obecnici je veden jako Evropsky významná lokalita a jakékoli zásahy do jeho koryta jsou z hlediska vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny, která je kompetentní dávat tato povolení, problematická. Možná namítnete, že se přece jedná o ochranu majetku. Bohužel v tomto případě tomu tak není. Své by k tomuto mohli říci obyvatelé části obce směrem k ČOV. Již několikráte jsme žádali o možnost vyčištění potoka v této části, ale vždy jme narazili na zamítavá stanoviska vzhledem k tomu, že je zde mihule potoční, která žije v bahně a nelze proto potok prohlubovat.

     Přesto se nám daří postupně provádět protipovodňová opatření ke zmírnění následků povodní. Píši ke zmírnění, neboť stavu, kdy v průběhu několika málo hodin spadne v úhrnu přes 150 mm srážek na 1 m2 a k tomu ještě na vyprahlou zem, nezabrání téměř nic.

     J. Karas