Územní plán Obecnice

Územní plán Obecnice  č. 1/2021/OOP – konečné a platné znění:

Územní plán Obecnice – Opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP, tj. územní plán Obecnice, nabývá účinnosti dne 17. března 2021 

Vystavení návrhu ÚP Obecnice a vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území

Ke stažení: