Územní plán obce

Projednávání změny ÚPO obce Obecnice 2020

 

 

Vystavení návrhu ÚP Obecnice a vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území

Ke stažení: