Český červený kříž

Skupina Českého červeného kříže v obci má dlouhou tradici, již za první republiky uváděl samaritán hasičského sboru br. Emanuel Ježek v každé výroční zprávě počet ošetřených zranění. Například v roce 1935 bylo ošetřeno 29 případů úrazů z toho 27 lehčích a 2 těžšího rázu. V Obecnice existovala až do roku 1948 v holičství p. Housky známá stanice první pomoci. Zanikla spolu s holičstvím. Dá se říci, že vlastně tito samaritáni byli předchůdci sester Červeného kříže. V roce 1951 v Obecnici vznikla v skupina Československého červeného kříže, hlavně zásluhou tehdejší ředitelky školy paní Barbory Chalupné. Byly vyškoleny sestry Červeného kříže, které následně pomáhaly v dětské poradně, umístěné v budově staré školy. Této práce se účastnily sestra Holá, Horáková, Kaslová, Slámová, Šeflová, Lukášová, Nelibová, Štamberková, Ježková, Němcová, Krausová, Lukášová, Chalupná a další. Dokázaly zařídit v obci i ordinaci, kam dojížděl lékař z Příbrami. Činnost Červeného kříže pokračovala i v průběhu dalších let a byla propojena s činností hasičského sboru. Členky pořádaly a vlastně stále pořádají v čele s dlouholetou předsedkyní Antonií Šeflovou hromadné odběry krve, sbírají pro charitu šatstvo, organizují zájezdy, přednášky, účastní se jako zdravotní dozor na různých akcích v obci atd.