Divadelní spolek Skalka

Lesní divadlo na Skalce bylo objeveno a postupně upravováno od roku 1946. Dnes pohlédnutím na tuto přírodní romantickou scénu se zdá, jako by příroda sama odklidila vše, co sem nepatří a že už kdysi dávno byl při lámání kamene vytvořen tento malebný koutek. Málokdo však ví, kolik set hodin, jaké úsilí a nadšení bylo vynaloženo novopodleskou mládeží na jeho postavení. Mnoho se odneslo v rukou, na zádech nebo přivezlo na malých vozíkách. Vyrostl zde domek – malý, hezký, divadelní. Úspěch z prvního představení „V černé rokli“, které shlédlo mnoho občanů i dvakrát, nás přiměl k tomu, abychom s vypětím svých sil a s pomocí jen několika málo dospělých občanů vybudovali divadlo, které stojí v nynější podobě a těší se stálé oblibě široké veřejnosti dodnes.

V pozdějších letech bylo ještě rozšířeno a upraveno hlediště. A mám li vyzdvihnout celou tu mladou generaci, která se zasloužila o vybudování lesního divadla na Skalce, byli to především Jirka a Jenda Sobotkovi, Eman Kuchař, Zdeněk Trefný, Fanda Pata, Josef Vokůrka, Jarda a Fanda Soukupovi, Józa Ježek, JosefŠvarcbeka další. Nechť i nadále slouží tato ochotnická scéna pro potěšení, odpočinek, dobrou a hodnotnou zábavu všem divadelním příznivcům.

Toto je jen trošičku upravený zápis z roku 1961, který napsal do divadelní kroniky nestor divadla Na Skalce Josef Kunický u příležitosti patnáctiletého výročí lesního divadla. Při pročítání a prohlížení kronik, které jsou nádherné ajsou již tři, se člověku chce někdy smát a někdy i slzy vyhrknou. Je to veliké dílo Pepíka Kunického a doklad o lidské píli a nesmírném úsilí. Josef Kunický, který v prosinci 2006 zemřel po dlouhé a těžké nemoci, byl jedním z podleských Junáků, kteří založili divadlo v Novém Podlesí. Byl to on kdo pronesl zahajovací projev u příležitosti otevření lesního divadla Na Skalce. Věnoval činnosti souboru velikou část svého plodného života. Stal se nejenom příkladnýmvedoucím, režisérem, scénáristou, dramaturgem, ale hlavně skvělým ochotnickým hercem. Vytvořil mnoho nezapomenutelných postav , které nastudoval a předváděl s velkou zodpovědností a láskou.

Celý svůj život poctivě zaznamenával jako kronikář život divadelního spolku v krásných kronikách, letos to bylo úžasných šedesát let činnosti. Na pana Josefa Kunického, na našehoPepu Kunického a jeho krásnýa obětavý život, kterývěnoval svému milovanému ochotnickému divadlu, budeme vždy s úctou vzpomínat. Mnoho dalších pokračovalo a pokračuje v díle, které kdysi počali mladí a nadšení ochotníci z Nového Podlesí.

Historie v datech

Lesní divadlo ve starém lomu vybudovali nadšení podlesští Junáci. Budovali jej několik let.

 • 1946 – první představení 14. července hra za zpěvy o třech jednáních Černá rokle od Jana Černého
 • 1947 – přicházejí další členové z Oseče a Lhoty
 • 1948 – 1952 hrálo se každý rok
 • 1953 – soubor nehrál
 • 1954 – přechází soubor pod ZV ROH Kovohutě Příbram, hraje se i v Drahlíně a Vysoké Peci
 • 1955 – 1962 hraje se každý rok
 • 1962 – zvolena dramaturgická rada
 • 1963 – staví se jeviště v sále Kulturního domu v Kovohutích
 • 1964 – 1965 staví se znovu divadlo na Skalce
 • 1964 – 19. září dokončena nová chata a rozděláno hlediště, 12. prosince elektrický přívod, instalace a skladiště prken a občerstvení
 • 1965 – dokončeno hlediště, zídka před kioskem, postaveny záchody, nápovědní budka, 18. července otevření přebudovaného lesního divadla Na Skalce
 • 1967 – 7. května vloupání do chaty, 17. července 1967 další vloupání
 • 1969 – 1. března II. karneval rázu „Na Matějské pouti“, 8. srpna znovu vloupání do chaty
 • 1970 – 14. února III. karneval rázu „Z českých pohádek“
 • 1971 – 27.února III. karneval rázu „V přístavu“
 • 1972 – 2. dubna Aprílový bál
 • 1973 – 31. března II. Aprílový bál
 • 1974 – 30. března III. Aprílový bál
 • 1974 – opravy na chatě – komín, osvětlení přístupové cesty
 • 1975 – se na Skalce nehrálo
 • 1976 – březen MDŽ v Kovohutích
 • 1976 – 17. září jubilejní členská schůze u příležitosti 30 let trvání
 • 1977 – úprava cesty k divadlu, zastřešení chaty novou krytinou
 • 1978 – 9. září táborák na Skalce též 1980, 1981, 1982
 • 1982 – práce na novém skladišti
 • 1982 – čestné uznání udělené Okresním kulturním střediskem
 • 1983 – září Setkání členů souboru v Solenicích
 • 1984 – oprava přístupové cesty, oprava světel
 • 1985 – dokončena kabina pro zvukaře, zhotovena bezpečnostní lávka, vysázeny stromky
 • 1986 – 4. listopadu v Sedlčanech předán Čestné uznání Rady ONV za dlouholetou aktivní činnost
 • 1987 – opraveno hlediště, září setkání Za komínem
 • 1988 – 9 – 10. června Okresní přehlídka amat. div. tvorby Skapinova Šibalství Březnice
 • 1989 – Hraje se ve Svatém Poli Svatba pana hastrmana
 • 1990 – Na fóru amatérských divadel Smíchov 1. února Vl. Hlavová, Z. Procházka, Fr. Strniště
 • 1991 – bez činnosti
 • 1992 – úprava přístupové cesty
 • 1993 – ples Divadelníků Za komínem 22.ledna
 • 1994 – hrán Obecní hrdina k oslavě 600let Obecnice a ke Sjezdu obecnických rodáků, jarní a podzimní zájezd do brdských lesů, několikrát vypáčená chata a poničeno zařízení, vánoce v Obecnici Narození Krista
 • 1995 – 9. září táborák na Skalce
 • 1996 – areál přebírá OÚ Nové Podlesí, ustavena Správní rada, instalována u vjezdu závora, 14. září slavnostní schůze 50. let divadla, vánoční hra Příbram, Staré Podlesí, Lhota, Obecnice, Oseč, Nové Podlesí
 • 1997 – oprava skladiště, výlet do Českého Krumlova, oslava výročí obce s podleskými rodáky Vánoční hrana Svaté Hoře, u Delvity, v Drahlíně, Sádku, Novém i Starém Podlesí, Knihovna div. her přestěhována do Obecnice na faru, 29. 6. účastna Březových horách sjezd rodáků
 • 1998 – Divadelní karneval v Obecnici 21. únor, vánoční hra Obořiště, Svaté Pole, Staré Podlesí, Třebsko, Svatá Hora, Nové Podlesí
 • 1999 – září výlet vinobraní na Karlštejn, zasazeny mříže na dveře v (p. Zelenka, Novotný), bylo obezděno skladiště za chatou, výměna oken ve štítech (páni Matějíkové), zhotoveno nové osvětlení cesty (firma Hošna)
 • 2000 – vánoční hra se hrála v Obecnici, Praha – Lhotka, Praha – Modřany, návštěva Prahy, Svatá Hora, Slivice, Pečice, Smolotely, Delvita
 • 2001 – výroční zasedání 55. let souboru Za Komínem,
 • 2002 – vánoční hra Hluboš, Milín, Obecnice,
 • 2003 – vánoční hra Příbram Václ. náměstí, Káciň Hbity, Jelence, Běštín, Obecnice
 • 2004 – výroční schůze 26. listopadu Za Komínem, I. Pyžamový ples v Obecnici ve staročeské hospodě, nové zábradlí u občerstvení
 • 2005 – výroční schůze 17. února, oprava scény vlevo a hlediště,
 • 2006 – výroční schůze 2. února, II. ročník Pyžamový ples, oprava cesty a terasu za chatou, nové zábradlí
 • 2007 – 17. 2. Masopustní průvod, III. ročník Pyžamový ples

Hry hrané Divadelním spolkem Skalka

 • 1946 – V Černé rokli, Hanička z Podlesí
 • 1947 – Návrat k přírodě, Mračna z Tater
 • 1948 – Lidunka z Horské myslivny, Pytlácká láska
 • 1949 – Poslední poklad
 • 1950 – Pro lásku a svobodu
 • 1951 – Ryba na suchu, Kde domov můj?
 • 1952 – Myslivecká latina
 • 1953 – Poslední muž
 • 1954 – Vesnička pod lipami, Mirandolina
 • 1955 – Mirandolina, Ptáčník
 • 1956 – Úsměvy a kordy
 • 1957 – Dámy a husaři
 • 1959 – Pantofel a kord
 • 1960 – Veselohra, Těžké ryby, Blázinec s rodinou
 • 1961 – Talisman, Samota, Půlnoční mše
 • 1962 – Jiříkovo vidění, Ženichové
 • 1963 – Ženichové
 • 1964 – Největší případ komisaře Loréna
 • 1965 – Jedenácté přikázání, Lucerna
 • 1966 – Hrátky s čertem, Podskalák
 • 1967 – Podskalák, Paní hostinská
 • 1968 – Noc na Karlštejně, Zahrada vil
 • 1969 – Noc na Karlštejně, Zahrada vil, Vyměněná princezna
 • 1970 – Kašpárek a loupežníci
 • 1971 – Obecní hrdina
 • 1972 – Kašpárek Honza a zakletá princezna, Kolébka
 • 1973 – Zelená perla
 • 1974 – Soví princezny, Lhář, Kašpárkovy čertoviny
 • 1975 – Medová pohádka
 • 1976 – Strakonický dudák, Z pekla štěstí
 • 1977 – Naši furianti
 • 1978 – Honorace z pastoušky, O Honzovi a Zlatovlásce
 • 1979 – Dalskabáty, Jak bylo čertovi zima
 • 1980 – Maryša, Princezna Zívalka
 • 1981 – Kočka ve vile, Slunečná Helenka
 • 1982 – Pan Johanes, Zkoušky čerta Belínka
 • 1983 – Lesní panna, Ženich pro čertici
 • 1984 – Víkend uprostřed týdne
 • 1985 – Ženský boj, Vodník Mařenka
 • 1986 – Lucerna
 • 1987 – Šibalství Skapinova
 • 1988 – Paní Marjánka, Čertovy zlaté vlasy
 • 1989 – Sousedi, Svatba pana hastrmana
 • 1990 – Vějíř
 • 1992 – Noc na Karlštejně, Tři bílé šípy
 • 1993 – Obecní hrdina
 • 1994 – Obecní hrdina, O Kristově narození
 • 1995 – Dalskabáty
 • 1996 – Lucerna, O Kristově narození
 • 1997 – Strakonický dudák, O Kristově narození
 • 1998 – Kdosi brousí nad Paďousy, O Kristově narození
 • 1999 – Naši furianti
 • 2000 – Podskalák
 • 2001 – Podskalák
 • 2002 – Ženský boj
 • 2003 – Lesní panna
 • 2004 – Obecní hrdina
 • 2005 – Kdosi brousí nad Paďousy
 • 2006 – Strakonický dudák
 • 2007 – Kdo mluví s koněm aneb Sanatorium na skalce
 • 2008 – Tvrdohlavá žena
 • 2009 – Ženský boj
 • 2010 – Honorace z pastoušky
 • 2011 – Naši furianti
 • 2012 – nehrálo se
 • 2013 – Zapeklitá komedie aneb kdosi brousí nad Paďousy
 • 2014 – Lucerna
 • 2015 – Zlatá voda
 • 2016 – Podskalák