Obec

Turistická destinace Brdy a Podbrdsko

Turistická destinace Brdy a Podbrdsko

Na stránkách  https://www.brdyapodbrdsko.cz/ najdete informace o turistické destinaci Brdy a Podbrdsko. Najdete zde tipy na výlety, ubytování, aktivity, dále informace o památkách a dalších turistických cílech a mnoho dalšího.

Projekt ,, Rekonstrukce mostku přes Obecnický potok k. ú. Obecnice“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Projekt ,, Rekonstrukce mostku přes Obecnický potok k. ú. Obecnice“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Projekt ,, Rekonstrukce mostku přes Obecnický potok k. ú. Obecnice“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Realizací projektu došlo k rekonstrukci mostku, který byl poničen po bleskové povodni v květnu 2018. Stavební práce probíhaly od června do prosince 2020. Obrázek: Koryto potoka a most po povodni v 2018 Obrázek: Koryto…číst více »

Projekt ,,Rekonstrukce místních komunikací v obci Obecnice – místní část Borek a místní část Na Německých“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Projekt ,,Rekonstrukce místních komunikací v obci Obecnice – místní část Borek a místní část Na Německých“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Projekt ,,Rekonstrukce místních komunikací v obci Obecnice – místní část Borek a místní část Na Německých“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Realizací projektu došlo k rekonstrukci místních komunikací, které byly poničeny po bleskové povodni v květnu 2018. Stavební práce probíhaly od 1. 6. do 20. 6. 2020. Obrázek: Komunikace…číst více »

Projekt – JPO III/1 Obecnice – Pořízení techniky

Projekt – JPO III/1 Obecnice – Pořízení techniky

Projekt JPO III/1 OBECNICE – POŘÍZENÍ TECHNIKYje spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je posílení vybavenosti JPO III/1 Obecnicev návaznosti na plnění povinností dle zákona o požární ochraněa také ve vazbě na lidské životy. Bude pořízeno čerpadlo, čtyřkolkaa cisterna na pitnou vodu.

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas. Zastupitelstvo obce rozhodlo, v rámci větší informovanosti občanů o dění v obci, na svém zasedání o pořízení mobilního rozhlasu. Není to klasický pouliční rozhlas, ale občané jsou informováni pomocí mobilní aplikace. Informace budou občanům předávány prostřednictvím SMS, e-mailem popřípadě hlasovými zprávami na mobilní telefon. Tato služba zaručuje, že se informace dostane do všech…číst více »

Účelová dotace na krytí povodňových škod z června 2013

Účelová dotace na krytí povodňových škod z června 2013

Účelová dotace na krytí povodňových škod z června 2013   Obec Obecnice obdržela, na základě žádosti o finanční prostředky na krytí povodňových škod z června 2013, účelovou dotaci z Fondu solidarity EU ve výši 143 617,- Kč. Finanční prostředky byly použity na krytí prvotních nákladů a výdajů nutných k obnově poškozeného obecního majetku. Bylo provedeno opevnění břehu potoka podél komunikace…číst více »

Multifunkční hřiště Obecnice

Multifunkční hřiště Obecnice

Multifunkční hřiště Obecnice CZ.1.15/3.3.00/83.01870 Jak jste si možná již všimli, na bývalém hokejovém stadionu pod základní školou je v těchto dnech mimořádný ruch. Započala zde totiž výstavba multifunkčního hřiště. Stavbu provádí, na základě výběrového řízení, firma VYSSPA Sports Technology z Plzně. Vznikne zde víceúčelová sportovní plocha, kde se bude moci hrát volejbal, nohejbal, tenis, košíková…číst více »

Studentské sociální minipodniky při MZŠ Obecnice

Studentské sociální minipodniky při MZŠ Obecnice

Pro více informací o tomto projektu navštivte prosím oficiální stránky.

Rekonstrukce spolkového domu

Rekonstrukce spolkového domu

V loňském roce byla provedena rekonstrukce bývalé klubovny Junák (známou jako Kozlárna), která zde již dlouhá léta bez využití chátrala, a protože bylo nutné najít jiný prostor pro knihovnu, přistoupili jsme k její přestavbě. Dostavbou budovy vznikla víceúčelová stavba, kde v přízemí budovy je knihovna spolu s čítárnou, dále malá kuchyňka, sklad, sociální zařízení, kotelna,…číst více »

Nástavba a stavební úpravy mateřské školy

Nástavba a stavební úpravy mateřské školy

Obec Obecnice provádí nástavbu a stavební úpravy Mateřské školy za podpory ROPu, Středočeského kraje a Evropské unie. Projekt by měl být hotov 8/2010. Fotogalerie