Policie ČR přibírá do svých řad nové kolegy

Policie ČR přibírá do svých řad nové kolegy

Policie ČR opět hledá nové „parťáky“ na nová služební místa, např. související i se vznikem CHKO Brdy. Během několika týdnů budou přibývat noví dokončení středoškoláci, kteří začnou hledat uplatnění na trhu práce, někdo jiný může uvažovat o změně svého nynějšího povolání. Těm, kteří by chtěli „pomáhat a chránit“, nabízíme práci v přímém výkonu služby – v uniformě, a to na obvodních odděleních nebo na dopravním inspektorátu. Jedná se o velmi zajímavé, mnohdy až adrenalinové zaměstnání, důležité je umění jednat i se umět rozhodovat a především jde o práci s lidmi.

Nabízíme – šest týdnů dovolené, kariérní postup (po odsloužených letech např. kriminální služba, operační střediska, Útvar rychlého nasazení), možnost dalšího vzdělání, bezúročné půjčky, příspěvky na penzijní a životní pojištění, ozdravné pobyty, již po šesti letech služby nárok na odchodné, po 15 letech služby dokonce doživotní výsluhový příspěvek.

Policistu si sami během dvanácti měsíců vyškolíme. Na škole již pobírá základní plat 17 tisíc korun hrubého, má hrazen pobyt a stravu. Probíhá zde výuka zajímavých předmětů jako je kriminalistika, psychologie, právo, střelecká příprava aj. Po skončení základní odborné přípravy přechází nový policista do 3. platové třídy a má téměř 22 tisíc korun hrubého.

Základní podmínky –     české občanství,

  • věk nad 18 let,
  • střední vzdělání s maturitou,
  • bezúhonnost doložená opisem Rejstříku trestů,
  • zdravotní, fyzická a osobnostní způsobilost (psychologické vyšetření)- zkoumáno v průběhu přijímacího řízení ve víkendovém náborovém  kempu

Kdo chce prověřit své schopnosti a měl by zájem o práci u Policie ČR, může kontaktovat policisty OOP Příbram venkov na tel č. 974 879 771, 974 879 790 nebo pracovníky v Příbrami na telefonu 974 879 227 (229) popřípadě napsat na FB: Vaše budoucnost?

 

Ke stažení – nábor PČR (002)