Přerušení dodávky el. energie 12. 9. 2022

Dne 12. 9. 2022 dojde na území obce Obecnice k přerušení dodávky el. energie a to v době od 8,00 do 12,00 hodin.

Bližší informace v příloze.