Rekonstrukce spolkového domu

barevne_logo_s_textem_(ceska_verze)__format_jpg

V loňském roce byla provedena rekonstrukce bývalé klubovny Junák (známou jako Kozlárna), která zde již dlouhá léta bez využití chátrala, a protože bylo nutné najít jiný prostor pro knihovnu, přistoupili jsme k její přestavbě.

Dostavbou budovy vznikla víceúčelová stavba, kde v přízemí budovy je knihovna spolu s čítárnou, dále malá kuchyňka, sklad, sociální zařízení, kotelna, sklad na pelety a úklidová komora. Celé přízemí je bezbariérové včetně bezbariérového WC. Snadnou přístupnost ocení zejména starší návštěvníci knihovny (a těch je převážná většina), pro které jsou schody vedoucí do dnešních prostor značně namáhavé. V podkroví budovy je spolková místnost, která bude sloužit jednak pro spolky v obci, které nemají své vlastní zázemí (červený kříž, zahrádkáři, divadelní soubor, sportovci), ale i všem ostatním obyvatelům Obecnice a Oseče. Mohou se zde konat i různé přednášky, výstavy, školní a jiné akce. Nad nově přistavenou částí budovy vznikla otevřená terasa s posezením. Současně s budovou byl upraven i venkovní prostor. Na jedné části vzniklo dětské hřiště s dvojhoupačkou ve tvaru žirafy, skluzavkou s orlím hnízdem, pískovištěm, lavičkami ve tvaru ještěrky a draka, které je od okolních prostor odděleno dřevěným oplocením. Součástí hřiště jsou i naučné panely zobrazující historii obce a dále panely s vyobrazením fauny a flóry, se kterou se můžeme setkat v Brdských lesích.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAZůstala zde zachována i část venkovní letní terasy se stolky a židlemi. Zbylý venkovní prostor je vybaven lavičkami pro odpočinek a posezení. Objekt, kde bylo suché WC, zůstal zachována bude sloužit jako sklad. Celý areál je nově oplocen. A co bude s místností na obecním úřadu, kde byla dosud knihovna? Ta bude upravena a bude zde zřízen archiv, na jehož absenci jsme opakovaně upozorňováni při kontrolách z Okresního archivu. Na financování stavby Spolkového domu jsme podali v roce 2011 žádost o dotaci z regionálního programu rozvoje Střední Čechy, kde jsme uspěli (projekt byl vyhodnocen na druhém místě v rámci Středočeského kraje) a obdrželi jsme dotaci ve výši 6,35 mil. Kč celkových uznatelných nákladů. Celkové náklady stavby byly 7,1 mil. Kč. Rekonstrukce byla ukončena 18. 12. 2012 a byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby.

V současné době čekáme na kontrolu projektu úřadu ROP. 31. ledna 2013 v 9 hodin proběhne slavnostní otevření Spolkového domu za účasti zástupce Středočeského kraje, zástupce regionální rady, zástupce města Příbram, zástupce dodavatelské firmy, kanceláře ekonomického poradenství, projektanta a ostatních zúčastněných na stavbě. Přizván bude tisk a regionální televize a rádio pro zajištění povinné publicity projektu. Spolkový dům bude otevřen v tento den ještě od 14 do 16 hodin a na jeho prohlídku jste srdečně zváni.

Informace k financování:

Realizace projektu Spolkový dům Obecnice je spolufinancována z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy ve výši 6.364.652 Kč což je 80% celkových způsobilých výdajů. Zbývající část je hrazena z rozpočtu obce.