Sběr papíru od 6. 11. – 10. 11. 2017

Masarykova základní škola a mateřská škola Obecnice pořádá 6. 11. – 10. 11. 2017 do 8. 00 hod. sběr papíru. Sběrné místo: hlavní vchod ve škole.