Zápis do 1. třídy MZŠ Obecnice

Vážení rodiče, dle  § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., proběhne v MZŠ Obecnice zápis Vašich dětí do 1. třídy narozených od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010, včetně dětí s odloženou školní docházkou. Zápis se uskuteční dne 15. 1. 2016 od 13.00 do 16.30 hodin

Zápis první třída