Kotlíková dotace

Středočeský kraj navýšil prostředky na výměnu uhelných kotlů.

Termín, kdy neekologické kotle nebude již možno k vytápění využívat, se blíží. Občanům příbramského regionu, kteří by mohli mít finanční problémy s výměnou tepelného zdroje, Středočeský kraj v rámci dotace umožní získat na realizaci akce zálohu, „spadají-li do věkové kategorie“ 18 až 30 let, nebo 65 let a více, popřípadě jedná-li se o osoby zdravotně postižené bez ohledu na věk.

Dotace je časově a finančně omezena a většina provozovatelů tak bude nucena výměnu kotle realizovat z vlastních prostředků.
Podrobné informace lze získat na webových stránkách Krajského úřadu
Středočeského kraje. V případě jakýchkoliv dalších dotazů využijte e-mailové adresy: kotliky@kr-s.cz