Obecnický zpravodaj – Duben 2024

Jarní vítr prosvištěl okolo Kloboučku, v kapsách si odněkud nesl trochu studeného povětří, za ním chvátalo sluníčko, se kterým si hrály s několika mraky na honěnou. Chvíli měly babu mraky, chvíli slunce, jen ten vítr jim pořád utíkal. Byla to taková brdská jarní aprílová honička. A zatím v podbrdském kraji se květena rozhodla, že se na tu jejich hru už nebude dívat z úkrytu a nedočkavě začala vystrkovat na svět svoje různobarevné květy a kvítky. Toho se chytily včely a vrhly se do práce. Ptákům se také mezi rozkvetlými stromy začalo líbit a dali se do práce a do zpěvu. Někteří řvou už od páté hodiny ranní a sameček sýkorky je nejhlasitější. Čermáček, jinak rehek, začal nad vchodem do domu budovat za světlem svůj domek, ale asi se při učení flákal, protože na prahu je víc stavebního materiálu než nad světlem. Zatím jsem ho při stavbě nezahlédl, možná nás tak trochu oblbuje a posléze někam uletí s pokřikem: „Apríl, apríl.“ Jak jsem se dočetl, vyvádění aprílem je zvykem již od šestnáctého století, duben je vlastně celý měsíc aprílem. Nevím, jak se vedlo vám, mě už v životě několikrát dostali. Už jsem o tom kdysi v úvodníku psal, děti s topením, kamarád telefonem jako policista, holčička s tkaničkami a tak dál. Já jsem nic poťouchlého nevymyslel, jen jsem kdysi byl v Plzni ve Škodovce součástí. Kamarád koupil manželce sazenice čehosi. Když odešel za prací, někdo povídá: „Hele kluci, ty sazenice vypadají jako mladé bodláky.“ A už to běželo, rychle vyrýpat patřičný počet bodláků za dílnou, vyměnit je za sazenice, zabalit a dělat, že nic. Druhý den přišel do práce: „Vy volové, já to dal v dobré víře manželce, jen na to koukla a už a věděla, která bije.“ „To sis nevšiml, co neseš domu?“ „Co bych nes, ty kytky, co si chtěla.“ „Ty troubo, viděl jsi někdy bodláky, asi ne, tak je odnes do práce, poděkuj kamarádům, a přines mi domu ty kytky.“ „Tak vám kamarádi tedy pěkně děkuju.“ Přátelé, teď už apríl nehrozí, ale budou čarodějnice, slyšel jsem, že ženy pijí víc než muži. Kluci noste třicátého helmy, je nebezpečí pádu z košťat. Holky, to je apríl. bs