Projekt – JPO III/1 Obecnice – Pořízení techniky

Projekt JPO III/1 OBECNICE – POŘÍZENÍ TECHNIKY
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je posílení vybavenosti JPO III/1 Obecnice
v návaznosti na plnění povinností dle zákona o požární ochraně
a také ve vazbě na lidské životy. Bude pořízeno čerpadlo, čtyřkolka
a cisterna na pitnou vodu.