Projekt ,,Rekonstrukce místních komunikací v obci Obecnice – místní část Borek a místní část Na Německých“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Projekt ,,Rekonstrukce místních komunikací v obci Obecnice – místní část Borek a místní část Na Německých“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Realizací projektu došlo k rekonstrukci místních komunikací, které byly poničeny po bleskové povodni v květnu 2018. Stavební práce probíhaly od 1. 6. do 20. 6. 2020.

Obrázek: Komunikace po povodni v 2018

Obrázek: Komunikace po opravách v roce 2020