Projekt ,, Rekonstrukce mostku přes Obecnický potok k. ú. Obecnice“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Projekt ,, Rekonstrukce mostku přes Obecnický potok k. ú. Obecnice“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Realizací projektu došlo k rekonstrukci mostku, který byl poničen po bleskové povodni v květnu 2018. Stavební práce probíhaly od června do prosince 2020.

Obrázek: Koryto potoka a most po povodni v 2018

Obrázek: Koryto potoka a most v roce 2020