Účelová dotace na krytí povodňových škod z června 2013

Fond solidarity EU

Účelová dotace na krytí povodňových škod z června 2013

 

Obec Obecnice obdržela, na základě žádosti o finanční prostředky na krytí povodňových škod z června 2013, účelovou dotaci z Fondu solidarity EU ve výši 143 617,- Kč.

Finanční prostředky byly použity na krytí prvotních nákladů a výdajů nutných k obnově poškozeného obecního majetku.

Bylo provedeno opevnění břehu potoka podél komunikace vedoucí k ČOV, aby bylo zabráněno sesuvu části této obecní komunikace. Dále byla provedena ochrana kanalizačního řadu , vedoucího pod korytem potoka, kdy vlivem velké vody byla obnažena kanalizační roura a hrozilo její porušení.