Obecnický zpravodaj říjen 2020

Barevné listy s listnatých stromů se snáší na vlhkou zem a brdský vítr je roznáší do dálek po krajině. Jsou jako listy ze starých rozpadlých románů, také jsou na nich vepsány příběhy ze života, ze života stromů, který byl tak pestrý a barevný, jako jsou listy samy. A kdo má trochu fantazie, dokáže z nich všechny ty příběhy vyprávět. Lipové na sobě nesou příběhy milostných setkání, které pod nimi probíhaly i příběhy ze včelích úlů, které jim včely bzučely, když přelétaly z květu na květ. Z javorových listů by se dala studovat historie daleké Kanady a z kaštanových velkých listů na vás vykoukne motýlí pohádkové vyprávění sličného Emanuela o Makové panence. Ach ta fantazie v hlavě mé. Věřím tomu, že někteří z vás se také dokážou zasnít a být na stejné notě s mojí fantazií. Ale hlavně nezpívejte, pokud neznáte cestu do země krále Miroslava. My jsme si zmíněné království udělali v obýváku a zpíváme tam. To zakázané není. Napadlo mě, jaké to bude, když nezrušíme vánoční zpívání a koledy budeme repovat. Zkoušel jsem a je to srandovní. Snad poleví virus i opatření. Zase jsme u Covidu. Vím, že není všude veselo, ale neodpustím si svůj humor nehumor. Nedávno mi manželka oznámila, že nejspíš otevře bezplatné testovací stanoviště na Coronavirus. Bude zdarma, rychlé a průběžné. Ovšem bude závislé na způsobu mého stravování. Budu prý umístěn na stanovišti, kde bude možné kolem mě proběhnout, a pokud někdo nic neucítí, ztráta čichu znamená, že je pozitivní. Ovšem neberte to vážně, občas má moje Eva podobné projekty jako Půjčovnu Bohouše, která žádný úspěch neměla. U rodičů určitě nebude mít úspěch uzavření škol. Mně stačila víkendová návštěva vnoučat, a už vás rodiče lituji. Z řevu vnoučat i jejich kamarádů mi hlava třeštila, a když jsem zjistil, že zase obsadili haldu země, připravenou k prosívání na záhony a nanosili na ni drobný kamínek, velké šutry, dříví, písek a další materiál, třeštila ještě víc. Přestala, až když jsem se dozvěděl, jak probíhá dálkové učení vašich dítek. S úctou vám musím vám říct: „Přátelé, rodičové, vydržte to a nebijte děti ani učitele, oni za to nemohou“. bs