Neznámí vlastníci pozemků k 1. 2. 2023

Ke stažení:

Neznámí vlastníci k 01.02.2023

Brožura-nedostatečně identifikovaní vlastníci