Archiv úřední desky

Datum vyvěšení Datum stažení Dokument
19. 12. 2016 30. 6. 2017 Usnesení zastupitelstva č. 72016 ze dne 30. 11. 2016
7. 12. 2016 30. 6. 2017 Záměr prodeje pozemku
7. 12. 2016 30. 6. 2017 Strategický plán obce Obecnice
21. 11. 2016 1. 7. 2017 Pozvánka na zastupitelstvo 30. 11. 2016
14. 11. 2016 30. 6. 2017 Návrh rozpočtu na rok 2017
14. 11. 2016 1. 7. 2017 Usnesení zastupitelstva č. 62016 ze dne 31. 10. 2016
14. 11. 2016 30. 6. 2017 Návrh rozpočtového výhledu 2018-2020
4. 11. 2016 30. 6. 2017 Výzva k podání nabídek na výběrové – Zpracování územní plánu Obecnice
4. 11. 2016 30. 6. 2017 Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí 2017
2. 11. 2016 30. 6. 2017 Záměr prodeje a směny pozemku
1. 11. 2016 1. 7. 2017 Usnesení zastupitelstva č. 52016 ze dne 26. 9. 2016
24. 10. 2016 1. 7. 2017 Pozvánka na zastupitelstvo 31. 10. 2016
19. 10. 2016 1. 7. 2017 Ministerstvo životního prostředí – Veřejná vyhláška
11. 10. 2016 1. 12. 2016 Volby do zastupitelstva Středočeského Kraje – Výsledky hlasování za územní celek Obecnice
27. 9. 2016 1. 12. 2016 Upozornění voličům
21. 9. 2016 1. 12. 2016 Oznámení o době a místě konání voleb
20. 9. 2016 30. 6. 2017 Pasport komunikací rozhodnutí
19. 9. 2016 1. 7. 2017 Pozvánka na zastupitelstvo 26. 9. 2016
16. 9. 2016 1. 7. 2017 Agenda nedostatečně zapsaných osob
15. 9. 2016 1. 7. 2017 Usnesení zastupitelstva č. 42016 ze dne 12. 9. 2016
8. 9. 2016 1. 7. 2017 Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu – Zpracování ÚP Obecnice
8. 9. 2016 1. 7. 2017 ČEZ – upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
5. 9. 2016 1. 7. 2017 Pozvánka na zastupitelstvo 12. 9. 2016
15. 8. 2016 30. 9. 2016 Dražební vyhláška H. Smrčková
19. 7. 2016 1. 7. 2017 Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Obecnice v Brdech
14. 7. 2016 22. 9. 2016 Dražební vyhláška Fojtášková
13. 7. 2016 31. 12. 2016 Stavební povolení na chodník
22. 6. 2016 1. 7. 2017 Usnesení zastupitelstva č. 32016 ze dne 20. 6. 2016
21. 6. 2016 31. 8. 2016 Záměr prodeje a směny pozemků
13. 6. 2016 1. 7. 2017 Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy
10. 6. 2016 20. 6. 2016 Pozvánka na zastupitelstvo 20. 6. 2016
26. 5. 2016 29. 6. 2016 Dražební vyhláška
25. 5. 2016 31. 5. 2016 Pozvánka k diskusi o zpracování Strategického rozvoj. plánu obce
16. 5. 2016 1. 7. 2017 Oznámení o zahájení stavebního řízení – zvýšení bezpečnosti chodců
10. 5. 2016 30. 6. 2016 Záměr směny pozemků
9. 5. 2016 30. 6. 2016 Usnesení zastupitelstva č. 22016 ze dne 27. 4. 2016
5. 5. 2016 9. 6. 2016 Dražba – Irena Mikulová
3. 5. 2016 30. 6. 2016 Záměr pronájmu nebytových prostor /obchodu/ v Oseči
3. 5. 2016 30. 6. 2016 Záměr prodeje pozemku Suchánkovi
29. 4. 2016 30. 6. 2016 Vyměření daně z nemovitostí na rok 2016
26. 4. 2016 30. 6. 2016 Úplné vyúčtování všech položek ceny V+S za rok 2015
20. 4. 2016 27. 4. 2016 Pozvánka na zastupitelstvo 27. 4. 2016
12. 4. 2016 30. 6. 2016 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
11. 4. 2016 30. 6. 2016 Určení data smrti – pan Jan Neliba
11. 4. 2016 30. 6. 2016 Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2015
11. 4. 2016 30. 6. 2016 Návrh závěrečného účtu obce Obecnice za rok 2015
29. 3. 2016 30. 6. 2016 Vyhláška – Územní rozhodnutí – zvýšení bezpečnosti chodců
11. 3. 2016 30. 6. 2016 Oznámení o zahájení územního řízení
2. 3. 2016 1. 4. 2016 Usnesení zastupitelstva č. 12016 ze dne 29. 2. 2016
2. 3. 2016 30. 6. 2016 Záměr prodeje pozemku
22. 2. 2016 1. 3. 2016 Pozvánka na zastupitelstvo 29. 2. 2016
22. 2. 2016 18. 3. 2016 Dražební vyhláška
12. 2. 2016 1. 3. 2016 Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram – závěrečné účty
2. 2. 2016 1. 3. 2016 Zásady územ.rozvoje Středočeského kraje 2012 – 2016
2. 2. 2016 1. 3. 2016 Láz – splašková kanalizace a ČOV
25. 1. 2016 1. 4. 2016 Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
25. 1. 2016 1. 4. 2016 Rozpočtový výhled Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram období 2017 – 2018
15. 1. 2016 1. 2. 2016 Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku ORP Příbram 2016
13. 1. 2016 1. 4. 2016 Oznámení o vydání opatření obecné povahy“ – Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje
5. 1. 2016 16. 1. 2016 Zápis do 1. třídy