Archiv úřední desky

Datum vyvěšení Datum stažení Dokument
28. 7. 2021 3. 9. 2021 Dražební vyhláška – Jindřich Špaček
21. 7. 2021 12. 9. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu – Běh Kovohutěmi r. 2021
13. 7. 2021 28. 7. 2021 Veřejná vyhláška – Přechodná úprava provozu obce Lhota u Příbramě, Sádek, Obecnice, Příbram
13. 7. 2021 4. 8. 2021 Odstávka el. energie 3. 8. 2021
7. 7. 2021 22. 7. 2021 Oznámení záměru prodeje
30. 6. 2021 15. 7. 2021 Opatření obecné povahy – ochranné pásmo studna a vodojem Orlov
25. 6. 2021 10. 7. 2021 Zápis ze zasedání ZO 24. 5. 2021
25. 6. 2021 10. 7. 2021 Zápis ze zasedání ZO 1. 3. 2021
19. 6. 2021 8. 7. 2021 Pozvánka na zastupitelstvo 28. 6. 2021
15. 6. 2021 30. 6. 2021 Odročení dražby – A.L.B + L. Kopecký
8. 6. 2021 24. 6. 2021 Aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu DSO Příbram
31. 5. 2021 15. 6. 2021 Závěrečný účet obce za rok 2020
31. 5. 2021 15. 6. 2021 Ministerstvo zemědělství – Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
25. 5. 2021 9. 6. 2021 Záměr prodeje a pronájmu pozemků
21. 5. 2021 4. 6. 2021 Rozhodnutí – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
17. 5. 2021 1. 6. 2021 Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram – Závěrečný účet za rok 2020 – Návrh, Výkaz plnění, Zpráva
17. 5. 2021 25. 5. 2021 Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva 24. 5. 2021
14. 5. 2021 29. 5. 2021 Rozpočtové opatření č. 03 2021
7. 5. 2021 15. 6. 2021 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021
6. 5. 2021 11. 6. 2021 Dražební vyhláška – A. L. B. + Luboš Kopecký
6. 5. 2021 21. 5. 2021 Návrh závěrečného účtu obce Obecnice za rok 2020 + zpráva o přezkoumání
30. 4. 2021 15. 5. 2021 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
28. 4. 2021 13. 5. 2021 Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí
26. 4. 2021 11. 5. 2021 Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Podbrdského regionu
12. 4. 2021 11. 5. 2021 Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí 2021
10. 4. 2021 25. 4. 2021 Rozpočtové opatření č. 02/2021
23. 3. 2021 7. 4. 2021 Veřejná vyhláška – OOP Stanovení ochranného pásma vodního díla
12. 3. 2021 27. 3. 2021 Veřejná vyhláška – OOP stanovení místní úpravy provozu
8. 3. 2021 23. 3. 2021 Rozpočtové opatření č. RO 012021
5. 3. 2021 20. 3. 2021 Rozhodnutí – dodatek č. 1 kanalizačního řádu
5. 3. 2021 20. 3. 2021 Veřejná vyhláška – OOP stanovení přechodné úpravy provozu
2. 3. 2021 18. 3. 2021 Veřejná vyhláška – vydání územního plánu Obecnice
22. 2. 2021 9. 3. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 1. 3. 2021
15. 2. 2021 2. 3. 2021 Dražební vyhlášky
5. 2. 2021 20. 2. 2021 Veřejná vyhláška – Stanovení místní úpravy provozu
20. 1. 2021 4. 2. 2021 Zápis ze zasedání ZO 14. 12. 2020
20. 1. 2021 4. 2. 2021 Oznámení o zahájení řízení – Dodatek č. 1 Kanalizačního řádu stokové sítě obce Obecnice
10. 1. 2021 25. 1. 2021 Svazek obcí Podbrdského regionu – rozpočet, rozpočtové opatření,
5. 1. 2021 20. 1. 2021 Rozpočtové opatření č. RO 122020
4. 1. 2021 19. 1. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 – 2023
4. 1. 2021 19. 1. 2021 Aktualizace střednědobého výhledu r. 2021
4. 1. 2021 19. 1. 2021 Rozpočet obce na r. 2021