Archiv úřední desky

Datum vyvěšení Datum stažení Dokument
20. 1. 2021   Oznámení o zahájení řízení – Dodatek č. 1 Kanalizačního řádu stokové sítě obce Obecnice
10. 1. 2021   Svazek obcí Podbrdského regionu – rozpočet, rozpočtové opatření,