Archiv úřední desky

Datum vyvěšení Datum stažení Dokument
20. 12. 2013 6. 1. 2014 Prodej pozemku
20. 12. 2013 6. 1. 2014 Veřejná vyhláška – oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2013/OOP
20. 12. 2013 6. 1. 2014 Opatření obecné povahy č. 1/2013/OOP
20. 12. 2013 6. 1. 2014 Usnesení zastupitelstva č. 62013 ze dne 19. 12. 2013
12. 12. 2013 19. 12. 2013 Pozvánka zastupitelstvo 19. 12. 2013
4. 12. 2013 20. 12. 2013 Návrh rozpočtu na rok 2014
4. 12. 2013 20. 12. 2013 Návrh rozpočtového výhledu na roky 2015 – 2017
22. 11. 2013 8. 12. 2013 Usnesení zastupitelstva č. 52013 ze dne 18. 11. 2013
18. 11. 2013 18. 12. 2013 Posuzování vlivů na životní prostředí
15. 11. 2013 19. 12. 2013 Dražební vyhláška
12. 11. 2013 18. 11. 2013 Pozvánka zastupitelstvo 18. 11. 2013
4. 11. 2013 20. 11. 2013 Veřejná vyhláška – Kanalizační řád stokové kanalizační sítě
25. 10. 2013 25. 11. 2013 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu – k. ú. Oseč
8. 10. 2013 25. 10. 2013 Oznámení o době a místě konání voleb
4. 10. 2013 12. 11. 2013 Oznámení zahájení opakovaného řízení o změně č. 2 ÚP obce Obecnice
4. 10. 2013 31. 12. 2013 Změna č. 2 územního plánu obce Obecnice
25. 9. 2013 25. 10. 2013 Počet členů okrskové volební komise
25. 9. 2013 25. 10. 2013 Počet volebních okrsků
23. 9. 2013 24. 10. 2013 Oznámení o zahájení řízení – Kanalizační řád
19. 9. 2013 5. 10. 2013 Záměr prodeje
12. 9. 2013 5. 10. 2013 Usnesení zastupitelstva č. 42013 ze dne 16. 9. 2013
9. 9. 2013 16. 9. 2013 Pozvánka zastupitelstvo 16. 9. 2013
19. 8. 2013   Oznámení o dokončení katastrálního operátu
19. 6. 2013 5. 7. 2013 Usnesení zastupitelstva č. 32013 ze dne 17. 6. 2013
19. 6. 2013 5. 7. 2013 Celkové vyúčtování ceny vodného a stočného 2012
17. 6. 2013 17. 6. 2013 Varování
10. 6. 2013 17. 6. 2013 Pozvánka zastupitelstvo 17. 6. 2013
6. 6. 2013 6. 7. 2013 Veterinární opatřební
5. 6. 2013 7. 6. 2013 Upozornění
4. 6. 2013 20. 6. 2013 Zveřejnění poptávky – „Obecnice – tlaková kanalizace Oseč, rozšíření technologické linky“
12. 5. 2013 16. 5. 2013 Oznámení – návrh CHKO Brdy
3. 5. 2013 19. 5. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
2. 5. 2013 3. 6. 2013 Veřejná vyhláška
2. 5. 2013 18. 5. 2013 Usnesení zastupitelstva č. 22013 ze dne 24. 4. 2013
29. 4. 2013 15. 5. 2013 Záměr prodeje pozemku
16. 4. 2013 24. 4. 2013 Pozvánka na zastupitelstvo 24. 4. 2013
8. 4. 2013 8. 4. 2013 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2012
13. 3. 2013 29. 3. 2013 Rozpočet svazku obcí
25. 2. 2013 12. 3. 2013 Usnesení zastupitelstva č. 12013 ze dne 18. 2. 2013
18. 2. 2013 3. 1. 2013 Obecně závazná vyhláška č.1/2013 o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Obecnice
12. 2. 2013 16. 4. 2013 Dražební vyhláška dražby nedobrovolné
11. 2. 2013 18. 2. 2013 Pozvánka na zastupitelstvo 18. 2. 2013
7. 2. 2013 18. 3. 2013 Veřejná vyhláška – zahájení řízení o změně č.2 ÚP obce Obecnice
15. 1. 2013 25. 1. 2013 II. kolo voleb prezidenta