Archiv úřední desky

Datum vyvěšení Datum stažení Dokument
27. 12. 2023 18. 1. 2024 ČEZ – Odstávka el. energie 16.01.2024
23. 12. 2023 8. 1. 2024 Zápis ze zasedání ZO ze dne 20. 12. 2023
21. 12. 2023 5. 3. 2024 Záměr pronájmu Staročeské hospody
21. 12. 2023 7. 1. 2024 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Vlk obecný
19. 12. 2023 4. 1. 2024 Svazek obcí Podbrdského regionu – Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2024
13. 12. 2023 29. 12. 2023 Obecně závazná vyhláška – změna poplatku za odpady, kterou se mění závazná vyhláška č. 1/2021 ze dne 6. 12. 2021
13. 12. 2023 29. 12. 2023 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 092023
13. 12. 2023 29. 12. 2023 Rozpočtové opatření č. 092023
11. 12. 2023 28. 12. 2023 Pozvánka na zasedání OZ dne 20. 12. 2023
5. 12. 2023 20. 12. 2023 Zápis ze zasedání ZO ze dne 27. 11. 2023
29. 11. 2023 15. 12. 2023 Záměr prodeje a směny pozemků
24. 11. 2023 10. 12. 2023 Svazek obcí Podbrdského regionu – návrh rozpočtu 2024
20. 11. 2023 6. 12. 2023 Opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu
20. 11. 2023 13. 12. 2023 Pozvánka na zasedání OZ dne 27. 11. 2023
14. 11. 2023 30. 11. 2023 Oznámení zveřejnění – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2025-2026
14. 11. 2023   Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2025-2026
14. 11. 2023 30. 11. 2023 Oznámení o zveřejnění – návrh rozpočtu r. 2024
14. 11. 2023   Návrh rozpočtu r. 2024
14. 11. 2023 30. 11. 2023 Oznámení zveřejnění rozpočtového opatření č. 082023
14. 11. 2023 30. 11. 2023 Rozpočtové opatření č. 082023
30. 10. 2023 15. 11. 2023 Veřejná vyhláška – Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
19. 10. 2023 4. 11. 2023 Zápis ze zasedání ZO ze dne 25. 9. 2023
18. 10. 2023 4. 11. 2023 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 072023
18. 10. 2023 4. 11. 2023 Rozpočtové opatření č. 072023
12. 10. 2023 19. 11. 2023 ČEZ Distribuce – Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
12. 10. 2023 3. 11. 2023 Odstávka el. energie dne 1. 11. 2023
4. 10. 2023 1. 11. 2023 Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Obecnická
4. 10. 2023 27. 10. 2023 Odstávka el. energie dne 25. 10. 2023
4. 10. 2023 20. 10. 2023 Veřejná vyhláška – Splašková kanalizace a kanalizační přípojky
2. 10. 2023 25. 10. 2023 Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram 2024
26. 9. 2023 13. 10. 2023 Stanovení místní úpravy provozu
26. 9. 2023 12. 10. 2023 Veřejná vyhláška – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Návrh opatření obecné povahy
18. 9. 2023 27. 9. 2023 Pozvánka na zasedání OZ dne 25. 9. 2023
15. 9. 2023 8. 10. 2023 Odstávka el. energie dne 6. 10. 2023
15. 9. 2023 18. 11. 2023 Dražební vyhláška – Petr Kusý
4. 9. 2023 11. 9. 2023 Opatření obecné povahy – Běh Kovohutěmi
1. 9. 2023 2. 1. 2024 Nedostatečně identifikovatelní vlastníci 2023
11. 8. 2023 27. 8. 2023 Veřejná vyhláška – Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje
4. 8. 2023 29. 8. 2023 Odstávka el. energie 25. 8. 2023
4. 8. 2023 20. 8. 2023 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 052023
4. 8. 2023 20. 8. 2023 Rozpočtové opatření č. RO 052023
4. 8. 2023 20. 8. 2023 Zápis ze zasedání ZO ze dne 28. 6. 2023
4. 8. 2023 20. 8. 2023 Oznámení zveřejnění – RO 062023
4. 8. 2023 20. 8. 2023 Rozpočtové opatření č. 062023
28. 7. 2023 2. 11. 2023 Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu – komunikace v Obecnici
26. 7. 2023 8. 9. 2023 Dražební vyhláška – Ladislav Pour
17. 7. 2023 3. 8. 2023 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 744/1 v k. ú. Obecnice
14. 7. 2023 30. 7. 2023 Oznámení o zveřejnění – Rozpočtové opatření č. RO 042023
14. 7. 2023 30. 7. 2023 Rozpočtové opatření č. RO 4/2023
19. 6. 2023 27. 7. 2023 Dražební vyhláška – Božena Průšová
19. 6. 2023 5. 7. 2023 Svazek obcí Podbrdského regionu – Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2022
19. 6. 2023 5. 7. 2023 Pozvánka na zasedání OZ dne 28. 6. 2023
16. 6. 2023 2. 7. 2023 Zápis ze zasedání OZ dne 24. 4. 2023
5. 6. 2023 21. 6. 2023 Oznámení o zveřejnění RO č. 3/2023
5. 6. 2023 21. 6. 2023 Rozpočtové opatření č. RO 3/2023
29. 5. 2023 14. 6. 2023 Oznámení veřejnou vyhláškou – Stanovení přechodné úpravy provozu pro stavbu Obecnice, k NN od PB 3188
24. 5. 2023 9. 6. 2023 Návrh závěrečného účtu DSO Podbrdský region
24. 5. 2023 16. 6. 2023 Odstávka el.energie 14. 6. 2023
15. 5. 2023   Oznámení zveřejnění – ZÚ Obce za rok 2022
15. 5. 2023   Závěrečný účet obce Obecnice za rok 2022
5. 5. 2023 1. 6. 2023 Aukční vyhláška
26. 4. 2023 12. 5. 2023 Porovnání všech položek výpočtu cen /kalkulace/ pro vodné a stočné za rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
25. 4. 2023 11. 5. 2023 Záměr prodeje a směny pozemku
25. 4. 2023 27. 5. 2023 Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí 2023
20. 4. 2023 6. 5. 2023 Oznámení o zveřejnění RO č. 2/2023
20. 4. 2023 6. 5. 2023 Rozpočtové opatření č. RO 2/2023
13. 4. 2023 30. 6. 2023 Přihláška zájemce o uzavření pracovní smlouvy
13. 4. 2023 30. 6. 2023 Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy
13. 4. 2023 24. 4. 2023 Pozvánka na zastupitelstvo obce 24. 4. 2023
12. 4. 2023 27. 4. 2023 Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání 14. 4. 2023 MZŠ Obecnice
5. 4. 2023 10. 5. 2023 Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
5. 4. 2023 15. 4. 2023 Zápis do 1. třídy 14. 4. 2023
28. 3. 2023   Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022
10. 3. 2023 25. 3. 2023 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO ORP PŘÍBRAM
6. 3. 2023 15. 3. 2023 Oznámení o zveřejnění RO č. 1/2023
6. 3. 2023 22. 3. 2023 Rozpočtové opatření č. RO 1/2023
22. 2. 2023   Neznámí vlastníci pozemků k 1. 2. 2023
15. 2. 2023   Zápis ZO ze dne 30. 1. 2023
31. 1. 2023 15. 2. 2023 Výsledky volby prezidenta republiky konaná v roce 2023 v obci Obecnice
27. 1. 2023 11. 2. 2023 Oznámení zveřejnění Rozpočtového opaření č. RO 12 2022
27. 1. 2023 11. 2. 2023 Rozpočtové opatření č. 12 2022
23. 1. 2023 7. 2. 2023 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 30. 1. 2023
19. 1. 2023   Rozpočet obce na rok 2023
19. 1. 2023 3. 2. 2023 Oznámení zveřejnění rozpočtu 2023, aktualizace střednědobého výhledu 2023, střednědobého výhledu 2024-25
19. 1. 2023   Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2025
19. 1. 2023   Aktualizace střednědobého výhledu na rok 2023
18. 1. 2023 2. 2. 2023 Žádosti o zvláštní volební schránku II.kolo voleb
9. 1. 2023 24. 1. 2023 OZNÁMENÍ – Podbrdsko Střednědobý výhled
6. 1. 2023   Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouva – Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Příbram
5. 1. 2023 31. 1. 2023 Informace pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku
2. 1. 2023 17. 1. 2023 Zápis ze zasedání OZ dne 21. 12. 2022