Archiv úřední desky

Datum vyvěšení Datum stažení Dokument
28. 12. 2017   Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
14. 12. 2017   Volba prezidenta ČR – oznámení o svolání prvního zasedání okr.volební komise
12. 12. 2017   Pozvánka na zastupitelstvo 20. 12. 2017
4. 12. 2017   Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 – 2021
4. 12. 2017   Návrh rozpočtu na rok 2018
30. 11. 2017   Zápis zastupitelstva č. 52017 ze dne 6. 11. 2017
30. 11. 2017   Rozpočtový výhled Svazku obcí 2019
27. 11. 2017   Volba prezidenta ČR – informace o počtu a sídle volebních okrsků
27. 11. 2017   Návrh rozpočtu Masarykovy základní školy a mateřské školy Obecnice
22. 11. 2017   Návrh rozpočtu Svazku obcí Podbrdského regionu r. 2018
9. 11. 2017   Záměr pronájmu pozemků v k.ú Obecnice a Oseč za účelem zemědělské výroby
9. 11. 2017   Návrh rozpočtu DSO ORP Příbram na rok 2018
8. 11. 2017   Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy
7. 11. 2017   Výzva k podání nabídek – Svoz odpadu v obci Obecnice
28. 10. 2017   Pozvánka na zastupitelstvo 6. 11. 2017
26. 10. 2017   Informace pro pacienty Mudr. Marcely Müllerové – ukončení lékařské praxe
26. 10. 2017   Nabídka pozemku k pronájmu k. ú. Oseč
5. 10. 2017   Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu České republiky
22. 9. 2017   Zápis zastupitelstva č. 42017 ze dne 11. 9. 2017
22. 9. 2017   Zápis zastupitelstva č. 32017 ze dne 12. 6. 2017
21. 9. 2017   Volby do PS – Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
20. 9. 2017   Výzva k podání nabídek – Pořízení traktoru pro komunální potřebu obce Obecnice
17. 9. 2017   Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy
4. 9. 2017   Volby o poslanecké sněmovny
3. 9. 2017   Pozvánka na zastupitelstvo 11. 9. 2017
14. 8. 2017   MÚ Hořovice – Oznámení o projednávání zadání územního plánu
8. 8. 2017   Upozornění – Pyrotechnická očista Brd
4. 8. 2017   Veřejná vyhláška – nepřístupné části Brd
2. 8. 2017   Žádost o zveřejnění pozemků k pronájmu
1. 8. 2017   Návrh zadání ÚP Obecnice
9. 7. 2017   Závěrečný účet obce rok 2016
23. 6. 2017   Územní plán
15. 6. 2017   DSO Příbram – Informace dle zákona č. 250/2000 Sb.
14. 6. 2017   Záměr prodeje pozemku
9. 6. 2017   Výroční zpráva podle § 18 zák. č. 106/1999 za rok 2016
2. 6. 2017   Pozvánka na zastupitelstvo dne 12. 6. 2017
29. 5. 2017   DSO ORP Příbram – Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření, Závěrečný účet za rok 2016
22. 5. 2017   Návrh závěrečného účtu obce za r. 2016
16. 5. 2017   Výzva k podání nabídek – „Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Obecnice“
9. 5. 2017   Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
27. 4. 2017   Finanční úřad – Veřejná vyhláška
24. 4. 2017   Zápis zastupitelstva č. 22017 ze dne 10. 4. 2017
24. 4. 2017   Záměr prodeje pozemku
21. 4. 2017   Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
20. 4. 2017 1. 7. 2017 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
7. 4. 2017   Informace Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
3. 4. 2017   Pozvánka na zastupitelstvo 10. 4. 2017
24. 3. 2017   Závěrečný účet Svazku obcí za rok 2016
28. 2. 2017   Zápis zastupitelstva č. 12017 ze dne 20. 2. 2017
23. 2. 2017   Katastr nemovitostí – neznámí vlastníci nemovitostí
23. 2. 2017   Záměr prodeje pozemku
17. 2. 2017   MŽP – Veřejná vyhláška
17. 2. 2017   Opatření obecné povahy
13. 2. 2017   Pozvánka na zastupitelstvo 20. 2. 2017
8. 2. 2017   Dražební vyhláška – p. Alexandr Horvát
10. 1. 2017   Veřejná vyhláška – pořízení ÚP obce Obecnice