Archiv úřední desky

Datum vyvěšení Datum stažení Dokument
31. 12. 2019   Záměr pronájmu Staročeské hospody v Obecnici
20. 12. 2019   Zápis zastupitelstva č. 062019 ze dne 9. 12. 2019
20. 12. 2019   Zápis zastupitelstva č. 052019 ze dne 25. 11. 2019
16. 12. 2019   Rozpočtové opatření č. 10 2019
9. 12. 2019   Pozvánka na zastupitelstvo obce dne 19. 12. 2019
3. 12. 2019   Návrh rozpočtu obce Obecnice na rok 2020
3. 12. 2019   Obecně závazná vyhláška obce Obecnice č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3. 12. 2019   Obecně závazná vyhláška obce Obecnice č. 2/2019 o místních poplatcích
3. 12. 2019   Obecně závazná vyhláška obce Obecnice č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obec Obecnice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
2. 12. 2019   Záměr pronájmu pozemku
30. 11. 2019   Aktualizace střednědobého výhledu na r. 2020
20. 11. 2019   Rozpočtové opatření č. 08 2019
20. 11. 2019   Rozpočtové opatření č. 09 2019
18. 11. 2019   Pozvánka na zastupitelstvo dne 25. 11. 2019
13. 11. 2019   Veřejná vyhláška – zřízení bezpečnostních pásem
12. 11. 2019   Svazek podbrdského regionu – Návrh rozpočtu na rok 2020, Rozpočtový výhled 2021-2023
8. 11. 2019   Návrh aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2020 NA ROK 2020
6. 11. 2019   Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu – p. Miloš Smrček
1. 11. 2019   DSO ORP Příbram – návrh rozpočtu a střednědobého rozpočtu
31. 10. 2019   Veřejná vyhláška – p. Ručka ČOV
21. 10. 2019   Zápis zastupitelstva č. 042019 ze dne 9. 9. 2019
7. 10. 2019   Zápis zastupitelstva č. 032019 ze dne 10. 6. 2019
7. 10. 2019   Zápis zastupitelstva č. 022019 ze dne 15. 4. 2019
7. 10. 2019   Zápis zastupitelstva č.012019 ze dne 4. 3. 2019
4. 10. 2019   Veřejná vyhláška – zásady územního rozvoje
1. 10. 2019   Rozpočtové opatření č. 07 2019
1. 10. 2019   Záměr prodeje pozemku
19. 9. 2019   ČEZ – Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
6. 9. 2019   Výzva k podání nabídek – Rekonstrukce mostku přes Obecnický potok k.ú. Obecnice
6. 9. 2019   Výzva k podání nabídek – Rekonstrukce místních komunikací po povodni v k.ú. Obecnice
30. 8. 2019   Pozvánka na zastupitelstvo 9. 9. 2019
30. 8. 2019   Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška – opatření veřejné povahy
22. 8. 2019   Rozpočtové opatření č. 06 2019
14. 8. 2019   Dražební vyhlášky
25. 7. 2019   Veřejná vyhláška s možností převzít dokument
8. 7. 2019   Rozpočtové opatření č. 052019
26. 6. 2019   Veřejná vyhláška o možností převzít písemnost
20. 6. 2019   Závěrečný účet obce Obecnice za rok 2018
19. 6. 2019   Veřejná vyhláška s možností převzít písemnost
18. 6. 2019   Rozpočtové opatření č. 042019
18. 6. 2019   Rozpočtové opatření č. 03 2019
10. 6. 2019   Svazek obcí Podbrdského regionu – Zveřejnění závěrečného účtu r. 2018
31. 5. 2019   Pozvánka na zastupitelstvo 10. 6. 2019
27. 5. 2019   Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí
23. 5. 2019   Návrh závěrečného účtu obce Obecnice za rok 2018
15. 5. 2019   Dražební vyhláška
12. 5. 2019   Veřejná vyhláška – Rozhodnutí „Splašková kanalizace Obecnice -V. etapa“
30. 4. 2019   Svolání prvního zasedání okrskové volební komise – vol. okrsek č. 1
30. 4. 2019   Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
30. 4. 2019   Svolání prvního zasedání okrskové volební komise – volby do Evropského parlamentu
26. 4. 2019   Zápis do mateřské školy Obecnice na školní rok 2019/2020
25. 4. 2019   Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2018
24. 4. 2019   Závěrečný účet 2018 – Svazek obcí Podbrdského regionu
16. 4. 2019   Záměr prodeje a záměr darování pozemků
10. 4. 2019   Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení územního řízení
8. 4. 2019   Volby do Evropského parlamentu – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
8. 4. 2019   KHS – Pozvánka ke zkouškám znalosti hub r. 2019
5. 4. 2019   Pozvánka na zastupitelstvo 15. 4. 2019
29. 3. 2019   Zápis do 1. třídy MZŠ Obecnice
27. 3. 2019   Veřejná vyhláška – rozhodnutí
25. 3. 2019   Rozpočtové opatření č. 2/2019
25. 3. 2019   Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy o udělení výjimky ze zákazu vjezdu
22. 3. 2019   Oznámení o zahájení řízení – „Splašková kanalizace Obecnice V. etapa“
22. 3. 2019   Záměr prodeje a směny pozemku
20. 3. 2019   DSO ORP Příbram – Závěrečný účet za rok 2018
25. 2. 2019   Zápis zastupitelstva č. 062018 ze dne 19. 12. 2018
22. 2. 2019   Pozvánka na zastupitelstvo 4. 3. 2019
19. 2. 2019   Veřejná vyhláška – oznámení zahájení společného řízení
19. 2. 2019   Prodej části pozemku č.p.60/21
13. 2. 2019   Dražební vyhláška
13. 2. 2019   Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
24. 1. 2019   Rozpočtové opatření č. 1/2019
21. 1. 2019   Svazek obcí Podbrdského regionu – Oznámení o zveřejnění Rozpočtu na rok 2019
11. 1. 2019   Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
8. 1. 2019   Výzva k podání nabídek – Trafostanice
8. 1. 2019   DSO Příbram – Informace dle zákona č. 250/2000 Sb.