Pozvánka na zastupitelstvo 16. 12. 2015

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná ve středu 16.12. 2015 od 19,00 hodin             Ve Spolkovém domě v Obecnici

Program:  Prodej pozemku,  Rozpočtová opatření, Rozpočet na rok 2016, Rozpočtový výhled na rok       2017 – 2019, Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti,  Různé.

pozvánka na zastupitelstvo 16.12.2015