Pozvánka na zastupitelstvo 2. 9. 2015

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná ve středu  2.9. 2015 od 19,00 hodin na Obecním úřadu v Obecnici

Program: Prodej pozemku, Nákup pozemku, Bezúplatný převod pozemku, Schválení obecně závazné vyhlášky, Schválení smlouvy o zřízení služebnosti, Schválení příspěvku do MAS Brdy, Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram, Projednání žádosti manželů Puchmajerových, Různé.

Ke stažení – Pozvánka na zastupitelstvo