Pozvánka na zastupitelstvo 29. 2. 2016

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 29.2.2016 od 19,00 hodin

 na OÚ v Obecnici

Program:          Prodej pozemku, Smlouva o zřízení věcného

břemene – služebnosti, Žádost o prodej pozemku,

Žádost o dotaci, Žádost o změnu ÚP obce,

Projednání podání žádostí o dotace, Různé.

Ke stažení – Pozvánka na zastupitelstvo 29.2.2016