Pozvánka na zastupitelstvo dne 22. 6. 2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Obecnice

V pondělí 22.06.2020
Od 19,00 hodin na  OÚ Obecnice

Ke stažení:

Pozvánka na zastupitelsvo

Program 22.6.2020