Pozvánka na zastupitelstvo dne 25. 11. 2019

POZVÁNKA
NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
OBECNICE
V pondělí 25.11.2019
OD 19,00 HODIN
NA OBECNÍM ÚŘADU OBECNICE

Program:

Veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Obecnice konaného dne 25.11. 2019

1. Zahájení

2. Schválení programu zasedání

3. Volba ověřovatelů zápisu

4. Zpráva ověřovatelů zápisu

5. Informace starosty

6. Informace o provedených rozpočtových opatření

7. Úprava rozpočtového výhledu na rok 2020

8. Schválení vyhlášky o stanovení systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

odstraňování komunálních odpadů na území obce

Obecnice

9. Žádost o prodej pozemku č.p.798/229 v k.ú. Obecnice

10. Žádost o pronájem vodní plochy „Hlinovka“

11. Úprava ceny stočného

12. Žádost o dotaci a) Československá obec legionářská

b) Klub stomiků ILKO Příbram

13. Nákup pozemku č.p. 158/49 a část pozemku č.p. 241

v k.ú. Obecnice

14. Diskuze