Pozvánka na zastupitelstvo dne 4. 5. 2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Obecnice
V pondělí 04.05.2020 od 19,00 hodin na faře v Obecnici

Program

  1. Zahájení
  2. Schválení programu zasedání
  3. Volba ověřovatelů zápisu
  4. Zpráva ověřovatelů zápisu
  5. Informace starosty
  6. Pronájem Staročeské hospody
  7. Žádost o pronájem místnosti v domě služeb
  8. Diskuze

POZVÁNKA