Ptačí chřipka – opatření vydané KHS SVS pro Středočeský kraj

Ptačí chřipka

Vzhledem k prokázanému výskytu ptačí chřipky v obci Trhové Dušníky, byla státní veterinární správou vydána veterinární opatření. Naše obec byla tímto opatřením zařazena Státní veterinární správou do pásma dozoru, kde je nutno dodržovat přísná opatření, která jsou přílohou tohoto oznámení.

 

Josef Karas, v.r.

Starosta obce

Ke stažení:

Ptačí chřipka

OPATŘENÍ V PÁSMU DOZORU