Úplné vyúčtování všech položek ceny V+S za rok 2015

Ke stažení – Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2015 – Obecnice