Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu

Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na místních a účelových komunikacích a silnici č. III/11811 v obci Obecnice (k.ú. Obecnice a k.ú. Obecnice v Brdech)

Ke stažení:

Přechodná úprava provozu

Schéma dopravního značení