Veřejná vyhláška – zahájení řízení o změně č.2 ÚP obce Obecnice

Ke stažební ve formátu .pdf – 00_Obecnice_Z2_UPO_navrh_vyhlaska_VP_internet