Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí

Ke staření – Vyjádření o existenci nadzemích a podzemních sítí