Záměr prodeje pozemku

Záměr prodeje pozemku: – pozemek č. p. 798/229 o výměře 1253 m2 v k. ú. Obecnice, travní porost

Záměr schválilo zastupitelstvo obce Obecnice na svém zasedání dne 9. 9. 2019

Ke stažení: Záměr prodeje pozemku