Záměr pronájmu pozemků v k.ú Obecnice a Oseč za účelem zemědělské výroby

Ke stažení: Záměr pronájmu