Zápis z ustavujícího zasedání OZ 17. 10. 2022

Ke stažení:

Zápis z ustavujícího zasedání OZ dne 17.10.2022